Izveidota dabas taka Liepājas ezera Zirgu salā

0
1043
Foto – CFLA

Ar ES fondu atbalstu labiekārtota teritorija Zirgu sala Liepājas ezerā. Izveidotas skatu platformas, koka laipas, pastaigu takas ar veselības maršruta elementiem, atpūtas vietas ar soliem un galdiem, ugunskuru vietas, norāžu zīmes un informatīvie stendi, kā arī apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta, vēsta Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Zirgu sala ir viena no divām Liepājas ezerā esošajām Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajām salām. Tās kopējā platība ir aptuveni 22,3 hektāri, savukārt šī projekta ietvaros labiekārtoti vairāk nekā 3 hektāri.

Foto – CFLA

Pirms projekta īstenošanas Zirgu sala tika uzskatīta par ainaviski degradētu teritoriju. Te bijusi pilsētas sadzīves atkritumu izgāztuve. Pēc izgāztuves slēgšanas teritorija izmantota no pilsētas parkiem un zaļajām zonām savākto organisko atkritumu (lapu, zaru) uzglabāšanai.

Liepājas ezers un tā piekrastes pļavas ir dabas liegums, kurā novērojami īpaši aizsargājami biotopi un putnu sugas. Šī ir nozīmīga putnu apmešanās vieta, kā arī kopš 2004.gada šī ir Natura 2000‘ teritorija.

Kopējās izmaksas 314 228 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijas – 116 150 eiro.