Izveidota Rīgai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības konsultatīvā padome

0
194

Trešdien, 22. aprīlī, ar Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītājas Ivetas Zalpēteres rīkojumu ir izveidota pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības konsultatīvā padome.

Iveta Zalpētere: “Konsultatīvā padomē darbosies sabiedrībā atzīti eksperti. Tas dod pārliecību, ka izdosies veikt nepieciešamās pārmaiņas, lai Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldība atbilstu OECD noteiktajiem standartiem un labai pārvaldības praksei kopumā”.

Padomei ir noteikti vairāki pamatuzdevumi. Padome izskatīs, sniegs viedokli un ieteikumus par pašvaldības izstrādātajiem stratēģisko dokumentu projektiem kapitāla daļu pārvaldības jomā. Tāpat padome sniegs priekšlikumus izpilddirektoram par pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību.

Padomi vadīs  Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs. Padomē darbosies Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks Edgars Pastars, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Ārvalstu investoru padomes Investīciju aizsardzības un drošības darba grupas vadītājs Māris Vainovskis un Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis.

“Konsultatīvās padomes izveide ir viens no pirmajiem soļiem, lai veidotu jaunu pilsētai piederošo uzņēmumu pārvaldības kultūru, pie kā dome iepriekš nav strādājusi pietiekami. Tas nozīmē ievērot OECD korporatīvās pārvaldības principus un izbeigt neefektīvo pārvaldības modeli. Manuprāt, primāri pašvaldībā jānodefinē kārtība kā tiek noteikti mērķi uzņēmumiem, kā tiek uzraudzītas uzņēmumu valdes, kā sadalās lomas, pilnvaras un atbildība starp pašvaldību un uzņēmumiem, kā nodrošināt informācijas pieejamību par uzņēmumu sniegumu, kā arī kādā procesā tiks atlasīti valdes un padomes locekļi. Tas arī būs viens no pirmajiem padomes uzdevumiem – sniegt ieteikumus, kā šos aspektus ieviest praksē,” norāda Andris Grafs.

Padome darbosies sabiedriskā kārtā un par darbu tās locekļi atlīdzību nesaņems.