Izvēlēts Liepājas cietuma būvuzraudzības uzņēmums

0
1160

Otrdien, 13.jūlijā, Tiesu namu aģentūras izveidotā Liepājas jaunā cietuma kompleksa būvuzraudzības pakalpojuma iepirkuma komisija pabeidza starptautiskā iepirkumā saņemto pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu par Liepājas cietuma būvuzraudzību un pieņēma lēmumu par uzvarētāju konkursā par Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanu, ziņo Tieslietu ministrija.

Iepirkuma komisija lēma par labu komersantam SIA Firma L4, jo tika iesniegts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums un tas bija atbilstošs visām iepirkuma nolikuma prasībām.

Līgumu ar SIA Firma L4 Tiesu namu aģentūra plāno parakstīt līdz 2021.gada 10.augustam.

SIA Firma L4 galvenais uzdevums būs profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu Liepājas cietuma būvniecību – pārbaudīt būvdarbu secību un būvdarbu veikšanas tehnoloģijas atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī darba drošības un ugunsdrošības atbilstību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraudzību SIA Firma L4 būs jānodrošina visa Liepājas cietuma būvniecības veikšanas laikā, kā arī būvdarbu garantijas periodā.  

SIA Firma L4 ir inženieru un konsultantu birojs Latvijā ar 26 gadu pieredzi projektēšanā, būvuzraudzībā un inženierkonsultācijās.

Liepājas cietuma būvuzraudzības iepirkums tika izsludināts 2021.gada 26.martā un galvenās prasības iepirkuma pretendentiem Tiesu namu aģentūras būvuzraudzības iepirkuma komisija izvirzīja – spēkā esošu vismaz trešās kategorijas industriālo drošības sertifikātu, kas apliecina komersantu tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi. Tāpat iepirkuma pretendentiem tika izvirzītas tehniski profesionālās spējas, prasot pretendentu un to rīcībā esošo speciālistu kvalifikāciju un pieredzi lielu būvobjektu būvuzraudzībā.

Jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus sākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu.