Jauna atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai

0
400

No šā gada 4.novembra plkst.12.00 uzņēmēji Attīstības finanšu institūcijā ALTUM varēs iesniegt pieteikumus projektu atlases pirmajā kārtā jaunajā valsts atbalsta programmā energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei. Pirmajā kārtā pieteikumus varēs iesniegt līdz 2023.gada 4.janvāra plkst.11.59.

Uzņēmumu iesniegtie projekti tiks savstarpēji salīdzināti atlasē pēc energoefektivitātes kritērijiem. Projekti, ko varēs pieteikt aizdevumam ar kapitāla atlaidi, tiks paziņoti mēneša laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām, savukārt aizdevuma pieteikums būs jāiesniedz četru mēnešu laikā no paziņojuma par atlases rezultātu.

Lai informētu par jauno programmu, Ekonomikas ministrija un ALTUM uzņēmējiem rīko informatīvus vebinārus šā gada 1. un 2.novembrī tiešsaistē. Informācija par vebināriem un pieteikšanās šeit. Tajos eksperti informēs ne tikai par jaunās programmas atbalsta saņemšanas nosacījumiem, bet arī par dažādu tehnoloģiju izmantošanu, tai skaitā par biogāzi un siltumsūkņiem, normatīvo regulējumu būvniecībai, u.c.

“Katra neiztērētā enerģijas vienība mums ir svarīga. Jaunā atbalsta programma ļaus uzņēmējiem pašiem attīstīt elektroenerģijas ražošanu, veikt ēku atjaunošanu un pāriet uz efektīvākiem apkures risinājumiem, būtiski paaugstinot energoefektivitāti, kā arī atjaunot auto parku ar videi draudzīgākiem elektroauto. Īstenotie atbalsta pasākumi būs solis uzņēmēju patstāvības enerģijas ražošanas un racionālas izmantošanas virzienā, vienlaikus stiprinot Latvijas enerģētisko neatkarību,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

“Jaunā atbalsta programma uzņēmējiem piedāvā pievilcīgu finansējuma risinājumu – dzēst līdz pat 30% no projekta izmaksām, vienlaikus motivējot sasniegt iespējami augstāku energoefektivitāti. Pieteikumus pieņemsim trīs atsevišķās kārtās un tajās sagaidām kvalitatīvus projektus un veselīgu konkurenci, jo šodien vairs neviens nav jāpārliecina, ka energoefektivitātes uzlabošana un zaļās enerģijas izmantošana ir izdevīgs un tālredzīgs solis. Tāpat uzņēmējiem ir pieejams arī grants energoaudita veikšanai, kas sedz pat 85% no izmaksām par energoauditu uzņēmumā,” skaidro ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.

Atbalsts uzņēmējiem tiks sniegts aizdevuma vai paralēlā aizdevuma veidā, un tam tiks piemērota kapitāla atlaide līdz 30% apmērā no projekta izmaksām. Kapitāla atlaide ir izmantojama aizdevuma pamatsummas dzēšanai pēc tam, kad ir pabeigta projekta īstenošana un ir sasniegti noteiktie energoefektivitātes kritēriji. To izvērtēs ALTUM sadarbībā ar energoefektivitātes jomas ekspertiem.

Aizdevuma apjoms varēs būt līdz 5 miljoniem eiro, ieskaitot līdz 30% kapitāla atlaidi, kas nevar būt lielāka par 1,5 miljoniem eiro. Paralēliem aizdevumiem, kurus ALTUM sniegs līdztekus kredītiestāžu aizdevumiem, minimālā aizdevuma summa būs 50 tūkstoši eiro. Atbalsts elektroauto iegādei būs pieejams eksportējošiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem kā garantija ar kapitāla atlaidi līdz 180 tūkstošiem eiro (vienam transportlīdzeklim līdz 5000 eiro un, nepārsniedzot 30% no auto iegādes cenas bez PVN).

Katrā atlases kārtā pieteikumi tiks sarindoti pēc iegūto punktu summas dilstošā secībā atlases kārtai pieejamā finansējuma ietvaros. Vienā atlases kārtā varēs sniegt vairākus pieteikumus, tostarp vienā atbalsta jomā (piemēram, energoefektivitātē) vai vairākās atbalsta jomās (piemēram, energoefektivitātē un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju jomā), ievērojot, ka pieteikumi katrā atbalsta jomā iesniedzami atsevišķi.

Detalizēta informācija par programmas nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem un kapitāla atlaides saņemšanas procesu būs pieejama ALTUM mājaslapā.

Kopējais jaunās Eiropas Savienības Atjaunošanas fonda programmas finansējums ir 76 miljoni eiro, no kuriem gandrīz 26 miljoni eiro paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanai, 45 miljoni – pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, bet 5 miljonus eiro būs iespējams izmantot elektroauto iegādes atbalstam.