Jaunais mācību gads sācies piesardzīgi

0
8

Jaunais mācību gads šogad sācies krietni atšķirīgāk nekā parasti. Covid-19 pandēmijas ierobežojumi attiecināmi uz visām mācību iestādēm. Nozares izglītības iestāžu pārstāvji komentē, kā aizvadītas pirmās jaunā mācību gada nedēļas un kādiem risinājumiem skolas un augstskolas ir gatavas.

Normunds Grinbergs, Rīgas Celtniecības koledžas direktors:

«Rīgas Celtniecības koledža šo mācību gadu pirmajā nedēļā sāka pēc modeļa B, kas paredz mācības daļējā klātienē. Otrajā septembra nedēļā, vērojot situāciju un redzot, ka nav risku pulcēšanās noteikumu neievērošanai, pārgājām uz klātienes mācībām. Esam sadalījuši vidusskolas audzēkņu un koledžas studentu plūsmas, lai tās nepārklātos. Uzturam gatavību nepieciešamības gadījumā pāriet atkal uz daļējas klātienes modeli vai tikai attālinātu mācību modeli. Uzskatām, ka gan studenti, gan pedagogi vēl nav gatavi pilnībā pāriet uz attālināto mācību modeli, jo tādējādi tiks zaudēta mācību kvalitāte.

Koledžā ieviešam e-vidi mācību veiksmīgākai un mūsdienīgākai nodrošināšanai, kā arī turpinām pasniedzēju izglītošanu attālināto mācību instrumentu lietošanā.

Pēc pirmajām trim mācību nedēļām varam secināt, ka, ievērojot visus pulcēšanās nosacījumus un drošības pasākumus, Rīgas Celtniecības koledžā mācības iespējams organizēt klātienē vai daļēji attālināti, tādējādi nodrošinot jau ierasto mācību procesu, nepazeminot tā kvalitāti un arī uzturot tik nepieciešamo klātienes kontaktu studentiem ar pasniedzējiem.»

Mārtiņš Vilnītis, Dr. sc. ing., profesors, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības Inženierzinātņu fakultāte, Būvražošanas katedras vadītājs:

«Ņemot vērā, ka iepriekšējais mācību gads pandēmijas dēļ noslēdzās vēlāk, jaunais sākās vēlāk – 14. septembrī. Iespēju robežās lekcijas plānotas klātienē. Tiem pasniedzējiem, kas vēlas, ir iespēja savus lekciju kursus organizēt tiešsaistē Microsoft Teams platformā. Šo praksi izmantojām jau pavasarī. Tiesa, septembrī mēs rekomendējām tomēr izmantot klātienes formu, lai studenti redzētu cits citu un arī pasniedzēju. Jebkurā gadījumā, ņemot vērā, ka Microsoft Teams izmantošana pavasarī bija labs izmēģinājums, prognozēju, ka problēmām ar šīs platformas izmantošanu nevajadzētu būt. Laboratorijas un praktiskos darbus organizēsim klātienē, cik ilgi vien tas būs atļauts, un, protams, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus.»

Ērika Teirumnieka, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes dekāne:

«Līdz šim (septembra trešā nedēļa – aut.) visās studiju programmās, arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās studiju programmas Būvniecība studentiem, studiju process tiek īstenots klātienē. Protams, organizatoriski daudz strādāts pie studiju plānošanas, lai novērstu cilvēku koncentrēšanos vienā laikā un vietā. Laboratorijas darbos studentu grupas esam sadalījuši mazās apakšgrupās, katrs strādā individuāli. Esam gatavi arī attālinātām mācībām, ja kādai personai tiks konstatētas saaukstēšanās pazīmes u. tml. Visi nosacījumi ietverti dokumentā Noteikumi par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasībām un uzturēšanās nosacījumiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, kur detalizēti izklāstīti veselības uzraudzības pasākumi, distancēšanās noteikumi un rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums. Jāatzīmē, ka gan studentiem, gan darbiniekiem un mācībspēkiem ir ļoti nopietna un atbildīga attieksme pret esošo situāciju – cenšas ievērot visas noteiktās prasības.

Sandra Gusta, asociētā profesore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja:

«Jauno mācību gadu esam sākuši klātienē – studentiem viss ir kā iepriekšējos gados, arī praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi. Protams, tiek ievēroti ierobežojumi par divu metru distancēšanos, ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi. Tiesa, jāņem vērā, ka situācija var mainīties kuru katru brīdi, tāpēc esam gatavi arī nekavējoties ieviest plānu B, pārejot uz attālinātām mācībām. Te lieti noderēs pavasarī gūtā pieredze ar dažādu e-rīku izmantošanu – videokonferences, Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-studiju vide un citi attālinātās mācīšanās rīki. Jebkurā gadījumā arī mūsu mācībspēki ir labi sagatavojušies tam, ja nāksies strādāt attālināti. Mūsu mācībspēki piedalās specializēto mācību pakalpojumā Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmiskajam personālam projektā Nr. 8.2.2.0/18/A/014 LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana – mācībspēkiem ir iespēja pilnveidot digitālās prasmes.»

Oksana Soročina, Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktores vietniece izglītības jomā;
Antons Bogačovs, Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktora vietnieks mācību darba organizēšanā:

“Daugavpils Būvniecības tehnikums šajā mācību gadā izvēlējies A modeli, kas paredz mācības klātienē un iespēju organizēt mācības līdz 20% attālināti. Lai samazinātu krustošanās iespējas starp dažādām grupām un neveidotu jauniešu un studentu pulcēšanos starpbrīžos, mācībām klātienē tika pārveidots mācību stundu nodarbību grafiks un nodarbību zvani. Viena 40 minūšu garā pusdienu starpbrīža vietā esam organizējuši trīs starpbrīžus pa 20 minūtēm, grupas ir savā starpā sadalītas un precīzi informētas, kurā starpbrīdī ir viņu pusdienlaiks. Ēdnīcā katrai grupai norādīts savs galds. Lai nestāvētu rindā, audzēkņiem ir iespēja pasūtīt un apmaksāt pusdienas iepriekš. Stundas notiek vienas klases ietvaros un pedagogi nāk pie studentiem, nevis izglītojamie pārvietojas pa gaiteņiem. Katrā mācību korpusā ir atsevišķa ieeja, kur atrodas dezinfekcijas līdzekļi un maskas. Pie katras ieejas ir dežuranti. Tehnikuma darbinieki regulāri dezinficē virsmas un vēdina telpas.

Tā ir jauna pieredze mācību organizēšanā, skatāmies, kas izdodas, kas ne. Notiek ļoti liels audzināšanas darbs, lai katram studentam veidotu līdzatbildību par apkārt esošajiem un sevi, ka, ievērojot visus noteikumus un disciplīnu, var panākt to, ka mācības var notikt klātienē. Mēs esam gatavi jebkurā brīdī pāriet arī uz citu modeli – daļēji attālināti vai pilnībā attālināti. Ja mācības notiks tikai attālināti, radīsies problēmas ar mācību procesa organizēšanu, jo mēs konstatējām, ka aptuveni 30 audzēkņiem nav datora vai interneta pieslēguma, un tas radīs papildu problēmas mācību organizēšanai. Protams, lielākā daļa audzēkņu atzīst, ka mācīties klātienē viņiem ir vieglāk.

Turpinām izmantot iepriekšējā mācību gada pieredzi un, lai nenoslogotu jauniešus ar pārāk lielu rīku daudzveidību, pēc nepieciešamības izmantojam e-klasi un Zoom platformu.

Jauniešiem un studentiem visu laiku tiek atgādināts par noteikumu ievērošanu. Mācību organizēšanai bija nepieciešamas korekcijas, pagaidām viss notiek nemitīgā kontrolē un izskaidrošanas procesā, pastāvīgi atgādinot par drošības noteikumiem un prasībām. Pedagogi varēja atgriezties pie normāla darba režīma un stundas vada kā agrāk, taču atbalsta personāls ir pārkārtojis savu ikdienas darbu un velta ļoti daudz uzmanības kārtībai, tīrībai un visu epidemioloģisko noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

Pirmās nedēļas rāda, ka ierobežojumi darbojas, bet ir grūtības. Audzēkņu kontakti no dažādām grupām ir samazinājušies, bet pilnībā tos izslēgt nav iespējams. Audzēkņi kontaktējas savā starpā ārpus tehnikuma telpām un teritorijas, un tur mēs viņus nevaram ierobežot.

Skolotājiem nav viegli – visu dienu jāpārvietojas ar saviem materiāliem no vienas telpas uz otru, uzskates materiāliem paliekot citviet. Ne visi jaunieši nopietni uztver Covid-19 problēmu. Daļai audzēkņu vēl ir grūti pierast pie darba klātienē katru dienu, jo pusgadu paši plānoja savu mācību laiku.”

Antra Veļķere

Pārpublicēts no žurnāla Būvinženieris oktobra numura (Nr.76).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit