Jaunais projekts LNOB vajadzībām tuvojas noslēgumam

0
228
Publicitātes foto

Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) skatuves mākslu dekorāciju darbnīcas un mēģinājuma zāles jaunā kompleksa būvniecības projekts ar katru dienu virzās tuvāk savai noslēguma fāzei.

Šobrīd pabeigta nesošo būvkonstrukciju montāža un grīdas pīrāga izbūve visām trim kompleksa ēkām, pabeigti mūrēšanas darbi un izbūvēts ārējais siltumtīkls. Turpinās ventilējamās fasādes montāža, liftu uzstādīšana, ģipškartona starpsienu montāža un Ecophon griestu montāža mēģinājumu un dekorāciju zālēs. Tāpat notiek teritorijas labiekārtošanas darbi.

“Projekts sniegs LNOB māksliniekiem iespēju strādāt un vadīt mēģinājumus funkcionāli pārdomātās, mūsdienīgās telpās, vienlaikus sniedzot iespēju plašākai sabiedrībai baudīt izvērstāku kultūras programmu Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Turklāt ēku kompleksa izbūve un tam piederošās apkartējas vides sakārtošana uzlabos Šķirotavas apkaimes sociālekonomisko vidi, veicinās jaunu privāto investīciju piesaisti un uzlabos kultūras infrastruktūru,” informē VAS Valsts nekustamie īpašumi valdes locekle Jeļena Gavrilova.

Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībai pieejamu daudzfunkcionālu kultūras objektu – Latvijas Nacionālās operas un baleta kultūras telpu un skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksu. Ēkas tiks izmantotas LNOB dekorāciju glabāšanai, izgatavošanai un mēģinājumiem, tajā pašā laikā uzlabojot apkārtējo teritoriju. Atbilstoši arhitektu biroja Krasts vīzijai projekta ietvaros tiks izbūvēts 6201 kvm liels daudzfunkcionālais komplekss un labiekārtota pilsētvide 8792 kvm apmērā. Būvdarbus, kā arī revitalizācijas un vides labiekārtošanas darbus īsteno SIA Velve.

“Jaunās, daudzfunkcionālās darbnīcu un mēģinājumu telpas Latvijas Nacionālās operas un baleta māksliniekiem, scenogrāfiem, kā arī dekorāciju un butaforiju meistariem sniegs atbalstu un iespēju radīt un eksperimentēt, veidojot jaunas, aizraujošas izrādes. Mūsu spēja radoši izpausties, pilnveidoties un sniegt skatītājiem izcilu mākslas pārdzīvojumu ir tieši saistīta ar mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru un darbnīcām. Jaunās darbnīcas un mēģinājumu telpas ir pirmās īpaši šim mērķim izbūvētās telpas Latvijas Nacionālās operas vairāk kā simts gadu ilgajā vēsturē un ir ne tikai fiziska infrastruktūra, bet arī simbols Latvijas Nacionālās operas un baleta attīstībai ar nākotnes perspektīvu,” norāda LNOB valdes loceklis Sandis Voldiņš.

Būvniecības darbus plānots pabeigt 2024.gadā.