Jaunas iespējas vēsturiskām būvēm

0
97

Cīņa ar nevēlamu mitrumu, kas iekļūst būvēs, ir tikai mazliet jaunāka par cilvēces vēsturi. Jau pirms daudziem gadsimtiem mūsu senči ar lielākiem vai mazākiem panākumiem mēģināja pasargāt savus mitekļus no mitruma, izmantojot bituma materiālus.

Pirmās lielākās pārmaiņas šajā jomā notika, pateicoties romiešiem, – daudzi joprojām pastāvošie akvedukti liecina par viņu māku pasargāt būvju konstrukcijas no ūdens iedarbības. Kopš 19. gadsimta beigām hidroizolācijas tēma ir nesaraujami saistīta ar Ceresit preču zīmi. Tieši tad doktors Pauls Mecke (Paul Mecke) izstrādāja blīvējošo masu, kurai dots tieši šāds nosaukums. Jau 1910. gadā pasaules izstādes laikā Briselē Ceresit paviljonā tika demonstrēta Ceresit hidroizolācijas kvalitāte un noturība pret ūdens iedarbību, kas izstādes apmeklētājiem radīja milzīgu interesi.

Mūsdienās Ceresit saviem partneriem piedāvā produktu komplektu, kas nodrošina gandrīz visu problēmu risinājumu, sākot ar virsmu hidroizolāciju būvkonstrukcijām, kas tieši saskaras ar grunti, un iekštelpu apdari līdz pat specializētiem risinājumiem – tādiem kā, piemēram, vēsturisko būvju sanācijas apmetumi.

Gadiem ilga būvju ekspluatācija, pakļaujot tās ilgstošai siltuma un mitruma negatīvai iedarbībai, kā arī neatbilstošu apmetuma sistēmu izmantošana daudzos gadījumos veicinājusi celtniecības elementu koroziju. Arvien biežāk nopietni bojāti arī vērtīgi vēsturiski objekti. Ierobežota celtniecības elementu noturība, ko nosaka to fizikāli ķīmiskā uzbūve, kā arī jau minētie faktori ir kļuvuši par iemeslu, lai radītu materiālus, kas ļauj saglabāt ēkas sākotnējo stāvokli un kam piemīt paaugstinātas ekspluatācijas un estētiskās īpašības.

Ceresit daudzu gadu pieredze un tehnoloģiju attīstība dod iespēju detalizētāk iepazīties ar celtniecības ķīmijas komponentiem. Tā ir ļāvusi precīzi noteikt apmetumu korozijas iemeslus un izstrādāt efektīvas metodes cīņai pret to. Ilgstoši pētījumi ir devuši iespēju radīt materiālus, kas palīdz atjaunot būves tā, lai tās varētu droši ekspluatēt daudzus gadus bez nepieciešamības ieguldīt ievērojamus līdzekļus to atjaunošanā. Ceresit sanācijas apmetumu sistēmas ir īpaši piemērotas ēkām ar ļoti augstu un vidēju mitruma līmeni, kuras ir skārusi sēnīšu iedarbība vai kurās ir augsta sāļu koncentrācija. Ja ēkas fasāde ir zaudējusi pievilcību, to var atjaunot ar Ceresit fasādes špaktelēm un krāsām.

Atjaunojošo apmetumu darbības princips

Sanācijas apmetumu sistēma veido aizsardzību pret ūdeni, kas nerada spiedienu uz sienu, sienu apmetumu. Ceresit sanācijas apmetumu CR62 var izmantot uz mitrām sienām. Jāizsver būtisks aspekts – atjaunojošie sanācijas apmetumi nevar aizvietot nepieciešamo vertikālo un horizontālo hidroizolāciju. Ceresit sanācijas apmetumus nav ieteicams ieklāt tajās būves daļās, kuras saskaras ar grunti.

Ceresit sanācijas apmetumiem ir raksturīgas īpašības, kas nepieciešamas, lai iegūtu un uzturētu sausas, piemēram, pagraba telpas vai būves ārsienas. Tiem raksturīga augsta porainība (25–40 % npo apmetuma tilpuma) un tvaika caurlaidība, vienlaikus būtiski samazinot ūdens kapilārās uzsūces koeficientu. To ietekmē:

– virsmas aktīvo poru virsmas sistēma;

– vieglās piedevas (piemēram, putu polistirola granulas, sintētiskie izdedži utt.).

Ceresit risinājumā tiek lietotas minerālas izcelsmes vieglās piedevas.

Ceresit atjaunojošajos apmetumos ūdens iztvaikošanas zona atrodas apmetuma slāņa iekšpusē. Iztvaikojot apmetuma iekšpusē, ūdens diezgan ātri nonāk uz apmetuma ārējās virsmas, kā rezultātā apmetums saglabājas sauss. Ūdens tvaiki nevar pārvietot ūdenī izšķīdušos sāļus, tāpēc tie paliek apmetumā. Sanācijas apmetuma struktūras augstā porainība ļauj sāļiem uzkrāties un nogulsnēties, savukārt hidrofobizējošās piedevas regulē kapilāro ūdens pārvietošanos apmetuma poru sistēmā. Ceresit CR 62 sanācijas apmetums savā struktūrā akumulē sāļus, vienlaikus neļaujot tiem pārvietoties uz apmetumu ārējo virsmu, kur tie parādītos izsālījuma un uzslāņojumu veidā. Tādā veidā atjaunojošais apmetums ļauj ilgstoši uzlabot mitras un ar sāli piesūkušās sienas vizuālo izskatu. Sienās esošie sāļi var reaģēt ar svaigu apmetumu saistošajiem komponentiem. Agrāk tika ieteikts izmantot atbilstošus ķīmiskos šķīdumus, kas pārveidoja šķīstošos sāļus grūti šķīstošos. Tomēr šie preparāti lielākoties satur smago metālu (svina, cinka utt.) savienojumus, tāpēc tie ir kaitīgi apkārtējai videi. Tādēļ sāļus neitralizējošo vielu vietā tiek izmantoti, piemēram, aerēti apmetumi, kas šos sāļus integrē savā struktūrā.

WTA

Ceresit ar inovatīviem risinājumiem ir celmlauzis gan ēku siltināšanā, gan arī vēsturisko ēku atjaunošanā. Mēs skaidrojam piemērotu atjaunojošo sanācijas apmetumu pielietojumu vēsturisko būvju atjaunošanā. WTA ir apzīmējums, kuram jābūt uz katra vēsturiskas ēkas būvobjektā lietotā būvmaisījuma.  

WTA ir Vācijas zinātnieku darbu grupa, kas specializējas ēku un arhitektūras pieminekļu aizsardzībā un kas ir harmonizējusi dažādu apmetumu veidu pielietojumu atbilstoši vēsturisko būvju fasāžu prasībām. Konteksti var būt dažādi, piemēram, mitruma procentuālais daudzums būves sienās. Tas apliecina to, ka ne katru būvmaisījumu drīkst lietot, veicot vēsturisko ēku atjaunošanas un apmetumu sanācijas darbus.

Diemžēl nereti ir situācijas, kad būvju īpašniekiem un pārvaldniekiem nav pietiekamu zināšanu, tāpat arī būvnieki, kuri veic atjaunošanas darbus, piemēram, Rīgas vēsturiskajā centrā, bieži vien nav informēti par materiālu saderību ar vēsturisko ēku esošo fasādes apmetuma risinājumu.

Risinājumi

Ņemot vērā daudzu gadu laikā uzkrāto pieredzi, Ceresit piedāvā risinājumus vēsturisko būvju atjaunošanai. Īsumā nav iespējams izvērtēt visus faktorus, kas ietekmē atbilstošu materiālu izvēli – ēku ekspluatācijas veids, iepriekš izmantotie materiāli, konstrukciju stāvoklis, kā arī grunts un gruntsūdens apstākļi. Katram vēsturiskajam objektam nepieciešama sava pieeja. Ceresit speciālisti izstrādā būves fasādes atjaunošanas rekomendācijas, un visi darbi ir veicami atbilstoši LBN prasībām. Jābūt pieredzējušam būvniecības uzņēmumam ar prasmi izprast būvmateriālu lietojumu kopumu vēsturiskajās būvēs.

Raksta autors: Andis Londenbergs, Ceresit projektu vadītājs

Foto no personiskā arhīva