Jaunjelgavā uzlabos ielu segumu

0
597
Attēls ilustratīvs

Jaunjelgavā vairākos posmos uzlabos ielu segumu, informē Aizkraukles novada pašvaldība.

Pašvaldībā minēja, ka viens no Jaunjelgavas apvienības prioritārajiem investīciju projektiem šim gadam ir projekts Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā.

Projektā plānota ceļu virsmas apstrāde ceļam Sproģi–Mucenieki Daudzeses pagastā, Torņu ielai Seces pagastā, Jaunās un Mazās Daugavas ielas posmiem Jaunjelgavas pilsētā. Iecerēts uzlabot virsmas segumu ceļiem Secē, Daudzeses pagastā, Jaunās ielas posmam no Jaunās ielas 21 līdz pilsētas robežai un Mazās Daugavas ielas posmam no Rīgas ielas līdz Mazās Daugavas ielai 5 Jaunjelgavas pilsētā, lai tie atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību.

Ņemot vērā Aizkraukles novada pašvaldības iepirkuma Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā rezultātus, par visām trim iepirkuma daļām būvdarbu līgums slēdzams ar SIA Ošukalns, kas piedāvājis zemāko cenu šo darbu veikšanai – kopā 233 018,75 eiro bez PVN.

Kopējās projekta būvdarbu izmaksas ir 281 952,69 ar PVN. Līdzekļus projekta autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumiem – 13 300 eiro ar PVN paredzēts segt no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Projekts atbilst Ministru kabineta noteikumu Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai un arī Aizkraukles novada attīstības programmas 2021.–2028.gadam aktuālajam investīciju plānam. Projekta īstenošanai Valsts kasē nolemts ņemt aizņēmumu līdz 239 659 eiro uz 10 gadiem.