Jaunliepājas kanālmalai meklēs jaunas izmantošanas iespējas

0
228

Lai veicinātu Jaunliepājas daļas pie Tirdzniecības kanāla attīstību, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē apstiprināts lēmums izstrādāt teritorijas lokālplānojumu. Tas paredz kanālmalai meklēt jaunas izmantošanas iespējas, tostarp atjaunot vēsturisko ielu struktūru un izveidot publisku piekļuvi ostmalai. Lai izstrādātu piemērotus risinājumus, savus priekšlikumus Jaunliepājas kanālmalas turpmākai attīstībai aicināti izteikt arī iedzīvotāji.  

Plānojuma teritorija ietver Jaunliepājas daļu pie Tirdzniecības kanāla 10,77 hektāru platībā starp Tramvaja tiltu, Vecajiem kapiem un robežojas ar Kaiju, Jelgavas un Aldaru ielu.

Lokālplānojuma darba uzdevums paredz pēc iespējas atjaunojot apkaimes vēsturisko ielu struktūru, atverot to savienojumus ar kanālmalu un paredzot tādus apbūves un iekārtojuma veidus, kas orientēti uz iespējami daudzveidīgu, ilgtspējīgu un publiski pieejamu izmantošanu, tostarp izskatot iespēju attīstīt mājokļu apbūvi.

“Šodienas lēmums ir vēsturisks – tiek sperts pirmais būtiskais solis, lai atvērtu Jaunliepājas promenādi sabiedrībai un nākotnē atsegtu panorāmas skatu uz šarmanto Vecliepāju. Uzsākot Jaunās ostmalas lokālplānojumu, Jaunliepāja pamazām iegūs daudz spilgtākus vaibstus, un ticu – arī jaunu dzīves ritmu,” sacīja Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Saistībā ar to, ka paredzēts atvērt līdz šim noslēgtu vidi, liepājnieki aicināti izteikt savu viedokli, ko un kādā formātā šajā teritorijā tuvāko gadu laikā vajadzētu paredzēt, un minēt to, kas pietrūkst šai Jaunliepājas daļai, lai tā kļūtu par atvērtu un mūsdienīgu vidi, kurā dzīvot, atpūsties vai attīstīt uzņēmējdarbību.  

“Ieskatoties vēsturiskajās kartēs – visos laikos Jaunliepājas daļa pie kanāla ir bijusi atvērta un savienota ar pārējo ielu struktūru. Pirms aptuveni 20 gadiem agrāk slēgtā Vecā ostmala atvērta sabiedrībai, un tai pretī esošā Jaunā ostmala būtu pelnījusi līdzīgu attīstības perspektīvu. Teritorija ir komplicēta – šeit vienkopus atrodas rūpniecība, osta, kapsēta, kā arī dzīvojamā apbūve. Vienlaikus šeit ir vislielākais potenciāls publiski atvērtai un mūsdienīgai pilsētvidei ar pieeju ūdens malai ar visskaistāko skatu uz Vecliepājas panorāmu,” norāda lokālplānojuma izstrādes vadītājs Uģis Kaugurs.

Daļa teritorijas atrodas Liepājas ostas robežās, un esošā pilsētas teritorijas plānojumā tai paredzētā atļautā izmantošana ir ostas tehniskās apbūves teritorija, taču šāda apbūves izmantošana tik šaurā teritorijā nav perspektīva un ilgtspējīga kravu pārkraušanas vajadzībām. Lai varētu mainīt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves noteikumus, nepieciešams grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, izstrādājot lokālplānojumu. Tā izstrādei pašvaldība rīkos iepirkumu.

Uzsākot lokālplānojuma izstrādi, notiks institūciju nosacījumu pieprasīšana, kas lokālplānojuma izstrādes laikā tiks ņemti vērā. Tiem tiks pievienoti arī iedzīvotāju priekšlikumi, lai izvērtētu to iekļaušanu plānojuma risinājumos. Pēc plānojuma 1. redakcijas izstrādes notiks publiskā apspriešana.

Jaunliepājas daļas attīstība paredzēta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmā 2022.–2027. gadam.