Jauns digitāls rīks palīdzēs sekot līdzi mājas siltumenerģijas patēriņam

0
454

Enerģijas uzņēmumam Adven sadarbojoties ar attālinātās skaitītāju nolasīšanas un siltummezglu regulācijas risinājumu izstrādātāju Metbox ir tapis digitālais rīks, kas palīdzēs gan daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, gan apsaimniekotājiem un pašvaldību energopārvaldniekiem pieņemt izsvērtus lēmumus par energoefektivitātes uzlabojumu nepieciešamību objektos.

Klientu patēriņa attālināto datu nolasīšana centralizētās siltumapgādes sistēmās sniedz iespēju ātrāk reaģēt uz objektā esošo iekārtu bojājumiem, nodrošinot augstāku sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Tuvojoties jaunajai apkures sezonai un arvien pieprasītākai kļūstot vēlmei sekot līdzi savam ikdienas siltumenerģijas patēriņam, abi uzņēmumi ciešā sadarbībā strādāja pie tā, lai jau esošu sistēmu pilnveidotu un rastu risinājumu, kā uzskatāmi un vienkārši atspoguļot pateriņa datus klientiem.

“Apvienojot abu uzņēmumu speciālistu zināšanas ir izdevies sasniegt šo mērķi – realizēta attalināta datu nolasīšanas un analīzes iespēja un siltumenerģijas patēriņa kontrole. Nākamais solis, pilnveidojot siltumapgādes sistēmu darbību, ir sniegt šo datu pieejamību klientiem, īpaši dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu namos. Adven un Metbox mērķtiecīgi virzās uz IT tehnoloģiju izmantošanu enerģētikas jomā, kas sniedz iespējas jauniem, energoefektīviem risinājumiem kā siltumenerģijas ražotājiem, tā patērētājiem,” pauž SIA Adven Latvia ražošanas direktors Egils Kampuss.

“Prieks, ka sadarbojoties ar inovatīvu un uz attīstību vērstu uzņēmumu, kāds vienmēr ir bijis Adven, radīts rīks, kas spēs atvieglot cilvēku ikdienu. Turpinot šo sadarbību arī turpmāk, ceram, ka spēsim šo rīku radīt vēl pieejamāku ikvienam daudzdzīvokļu namu iedzīvotājam,” atzīst Metbox pārstāvis Reinis Kūla.

Sākotnēji šis rīks būs pieejams energopārvaldniekiem, namu apsaimniekotājiem, daudzdzīvokļu māju vecākajiem vai jebkuram iedzīvotājam, ja vien namu apsaimniekotājam ir savs portāls ar reģistrētiem lietotājiem.

Izstrādātais rīks paredz iespējas sistēmā redzēt, piemēram, objekta mēneša patēriņu salīdzinājumu pa dienām, patēriņa izmaiņas atkarībā no āra gaisa temperatūras, ziņojumus par bojājumiem un speciālistu ieteikumus, kā samazināt apkures izmaksas.