Jēkabpilī atjaunos tautas nama vēsturisko ēku

0
373

Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti nolēma piešķirt finansējumu 913 174 eiro Jēkabpils tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Piešķirto finansējumu plānots iekļaut Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2022.gada budžetā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana. Projekta kopējās izmaksas ir 3 385 606,89 eiro, no tām Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 253 712,32 eiro, valsts budžeta dotācija 438 286,65 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 1 314 808,04 eiro, un neattiecināmās izmaksas 1 378 799,88 eiro.

Saskaņā ar likumu Par valsts budžetu 2021.gadam, pašvaldība var ņemt aizņēmumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu. Izvērtējot būvdarbu iepirkumā iesniegtos piedāvājumus, konstatēts, ka neattiecināmās izmaksas ir lielākas nekā attiecināmās izmaksas un pilna apjoma tautas nama ēkas siltināšanas un pārbūves būvdarbu izmaksas par 913 174 eiro pārsniedz Valsts kasē pieejamo aizņēmumu, un tās jāfinansē no Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzekļiem.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit