Jēkabpilī pārbūvēs Mālu ielu

0
636

Jēkabpilī sākti Mālu ielas pārbūves darbi, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības nodaļa.

Pārbūves gaitā paredzēts veikt brauktuves, krustojuma un nobrauktuvju seguma rekonstrukciju, gājēju celiņu, kravas transporta stāvvietas. Tiks izveidota slēgtā lietus ūdens novades sistēma, apgaismojuma sistēma, atjaunota zaļā zona.

Atbilstoši SIA BM-projekts projektam, pārbūves darbus veic būvuzņēmējs SIA LV Roads par līgumsummu 221 137,77 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvuzraudzību veic SIA Jurēvičs un Partneri, bet autoruzraudzību – SIA BM-projekts.

Darbus plānots pabeigt līdz 2021.gada septembrim.

Mālu ielas pārbūve tiek veikta projektā Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā. Projekta mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija Jēkabpils pilsētas ziemeļaustrumu daļā, nodrošinot ražošanas teritoriju sasniedzamību Zīlānu, Mālu, Oļu un Ķieģeļu ielā, videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.