Jēkabpilī pārbūvēs Zīlānu ielas posmu

0
416

Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēgusi iepirkumu līgumus ar akciju sabiedrību Ceļu pārvalde, lai jau jūnijā sāktu Zīlānu ielas posma no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai pārbūvi divās kārtās, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Būvdarbi ietvers ielas asfaltbetona seguma izbūvi, bojāšanās riskam pakļauto pazemes komunikāciju un lietus ūdens kanalizācijas pārbūvi, esošo kanalizācijas un ūdensvada aku pārbūvi un vāku līmeņošanu. Plānots arī ierīkot ielas apgaismojumu, izbūvēt gājēju ietvi un veikt labiekārtošanu un apzaļumošanu.

Ielas un satiksmes dalībnieku drošības nodrošināšanai tiks izbūvēti pašvaldības elektronisko sakaru kabeļi videonovērošanas sistēmai, kas tiks savietota ar esošo pašvaldības videonovērošanas tīklu. 

Neattiecināmajās izmaksās iekļauta ielu norāžu, žoga un gājēju vārtu izbūve, bojāšanās riskam pakļauto pazemes elektronisko sakaru kabeļu pārbūve un videokameru uzstādīšana. Ārpus projekta tiks finansēta vājstrāvu rezerves cauruļu izbūve, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu izbūve privātpersonu īpašumiem.

Būvdarbu kopējās izmaksas pirmajā kārtā sastāda 994 707,55 eiro bez PVN un otrajā  kārtā – 295 047,37 eiro bez PVN.

Būvuzraudzību 1.kārtā veiks SIA Latroad Group, bet 2.kārtā – SIA Geo Consultants. Autoruzraudzību veiks SIA BM projekts.

Būvdarbi saskaņā ar līgumu jāveic 210 dienu laikā. Projektā tiks atjaunota degradētā teritorija 22,182 hektāru platībā, izveidotas 91 jauna darba vietas un piesaistītas privātās nefinanšu investīcijas 8 581 649,00 eiro apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 565 154,33 eiro, no kuriem Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 669 580,20 eiro.

Zīlānu ielas posma pārbūve tiek veikta projektā Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā. Projekta mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija Jēkabpils pilsētas ziemeļaustrumu daļā, nodrošinot ražošanas teritoriju sasniedzamību Zīlānu, Mālu, Oļu un Ķieģeļu ielā, videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai.