Jelgavā apspriež detālplānojumu teritorijai Lielupes krastā

0
284
Detālplānojuma vizualizācija no Jelgava.lv

Līdz 20. janvārim Jelgavas iedzīvotāji var iepazīties ar izstrādāto detālplānojumu un vides pārskatu teritorijai Cukura ielā 2, kur plānots attīstīt mūsdienīgu tirdzniecības, pakalpojumu un izklaides kompleksu, uzbūvējot jaunas ēkas, transporta infrastruktūru, kā arī labiekārtojot teritoriju 35 610 kvm platībā.

Detālplānojuma teritorija atrodas Lielupes labajā krastā, kvartālā starp Cukura ielu, Rīgas ielu, Veco Strēlnieku ielu, Krasta ielu un Lielupi. Uz zemesgabala šobrīd atrodas dzīvojamā ēka, kas nav  apdzīvota, un arī pārējā teritorija netiek aktīvi apsaimniekota un kopta. Tās lielākā daļa ir aizaugusi ar krūmiem, bet vidusdaļa – daļēji pārpurvojusies.

Detālplānojuma izstrādes procesā vērtēti dažādi attīstības varianti, galvenokārt attēlojot un vērtējot ēkas izvietojumu, ko ieskauj jau esošā pilsētas ainava. Plānotās apbūves izvietojums analizēts no nozīmīgākajiem pilsētas skatpunktiem, pielietojot trīsdimensionālu pilsētas modeli, tostarp no Cukura ielas, gājēju promenādes, Lielās ielas, Jelgavas pils un Pasta salas.

Jāuzsver, ka jaunas apbūves veidošana šajā teritorijā ir atļauta tikai publiskās apbūves teritorijā ar indeksu P un P2, – tas nozīmē, ka jauna apbūve netiks veidota Rīgas ielas malā un Lielupes krastam piegulošajā zonā. Savukārt zonā, kur atļauta jaunas apbūves veidošana, fasādes augstums nedrīkst pārsniegt 12metrus, bet arhitektoniski akcenti pieļaujami līdz 15 metru augstumam. Teritorijā nav pieļaujama tipveida būves būvniecība.

Prasības arī paredz, ka fasādei, kas vērsta pret Lielupes promenādi, ir jābūt arhitektoniski izteiksmīgai un atvērtai, pirmajā stāvā paredzot izvietot publisko pakalpojumu objektus, kas jāveido kā daļa no gājēju promenādes, līdz ar to sasaistot šīs divas teritorijas. Lai nodrošinātu labāku jaunās ēkas integrēšanu pilsētvidē un vizuāli mazinātu tās ietekmi uz ainavu, noteikts, ka ēkas apjoms jāveido dažādos augstumos un formās, izvairoties no vienlaidus fasādēm, jāizmanto dažādi fasāžu apdares materiāli. Ēkai atļauts veidot terases un zaļos jumtus, kas būtu vērsti pret publisko ārtelpu.

Izstrādātais detālplānojums paredz arī ieteikumus transporta un gājēju plūsmas organizācijai, teritorijas labiekārtošanai un apzaļumošanai, kā arī rekreācijas un atpūtas zonas ierīkošanaiLielupes krastā, veidojot vienotu kompleksu ar esošo promenādi. Tur paredzēts veidot bērnu rotaļu laukumus, aktīvās atpūtas zonas un piekļuvi pludmalei.

Īpašums pieder SIA Auras Centrs, kas arī rosināja detālplānojuma un vides pārskata izstrādi. Darbs tika uzsākts pagājušā gada sākumā, un to veica SIA Metrum.