Jelgavā plāno ielu pārbūvi Zemgales industriālā parka vajadzībām

0
43
Attēls ilustratīvs

Šī gada maijā Jelgavas pašvaldība izsludinās iepirkumu projektam Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta, kura gaitā tiks pārbūvēti Atmodas, Lapskalna un Slokas ielas posmi, izveidoti jauni ielu posmi, lai savienotu Atmodas ielu ar Dobeles šoseju, kā arī atjaunots asfalta segums Meiju ceļā. Šis būs viens no vērienīgākajiem pēdējā laika projektiem pilsētā, kas tuvākajos gados būtiski mainīs šo pilsētas rajonu.

Projekta mērķis ir attīstīt infrastruktūru Zemgales industriālā parka teritorijai un investoru piesaistei, kā arī sekmēt jaunu darba vietu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu. Parka teritorijā perspektīvi varētu attīstīties tādas nozares kā zināšanu ietilpīga bioekonomika, viedā enerģētika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

Taču vispirms, lai teritorija attīstītos, ir jāsakārto transporta infrastruktūra, kas nodrošinās piekļuvi industriālajam parkam. Šos būvdarbus plānots sākt šogad.

Realizējot šo projektu, uzlabos pilsētas četru ielu posmu satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūru 4,16 kilometru garumā. Pārbūvēs Atmodas ielas posmu līdz Lapskalna ielai, tostarp izbūvējot divus jaunus ielas posmus 810 metru garumā, lai savienotu Atmodas ielu ar Dobeles šoseju. Ielā tiks pārbūvēti arī lietusūdens kanalizācijas tīkli, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, apgaismojums, kā arī izbūvēts elektronisko sakaru tīkls un autostāvvietas.

Tiks pārbūvēts Lapskalna ielas posms no Slokas ielas līdz Zvejnieku ielai, tostarp plānota jauna ielas posma izbūve 46 metru garumā, iekļaujot lietusūdens kanalizācijas tīklu aku pārbūvi un pievadu izbūvi, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, apgaismojuma un elektronisko sakaru tīklu izbūvi un pārbūvi.

Plānota arī Slokas ielas posma no Meiju ceļa līdz Lapskalna ielai pārbūve, iekļaujot lietusūdens kanalizācijas tīklu aku pārbūvi un pievadu izbūvi, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, apgaismojuma un elektronisko sakaru tīklu izbūvi un pārbūvi.

Savukārt Meiju ceļa posmā no Satiksmes ielas līdz 1. līnijai tiks atjaunots asfaltbetona segums, kā arī pārbūvētas lietusūdens kanalizācijas tīklu akas un izbūvēti pievadi, izbūvēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls, apgaismojums un pārbūvēti elektronisko sakaru tīkli.