Jelgavā rekonstruē gāzes apgādes sistēmu

0
345
Foto no jelgava.lv.

AS Gaso Jelgavas iecirknis šovasar realizē vairākus projektus, veicot gan sadales gāzesvadu sistēmas sacilpošanu, gan gāzes regulēšanas iekārtu rekonstrukciju, informē Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Uzņēmumā uzsver, ka rekonstrukcija nepieciešama, lai gāzapgādes sistēmu padarītu drošāku, jo daudzas tās iekārtas un sistēmas, tajā skaitā arī cauruļvadi, ir izbūvētas pirms 30–50 gadiem un ir fiziski nolietojušās.

AS Gaso Jelgavas iecirkņa vadītājs Andis Šeršņovs stāsta, ka tikko pabeigti darbi pie vecā gāzes regulēšanas punkta demontāžas tā vietā izbūvējot jaunu skapjveida gāzes regulēšanas punktu Zirgu ielā 7A – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmā lielas ķieģeļu ēkas vietā uzstādīta maza metāla konstrukcija, kas uzlabos pilsētas vidi un nodrošinās drošu un nepārtrauktu dabasgāzes piegādi lietotājiem. “Būvniecības darbi ir pabeigti, un 21. un 22.jūlijā notiks jaunizveidotā gāzes regulēšanas punkta pievienošana esošajiem gāzapgādes tīkliem. Būvdarbi gāzes padevi apkārtējās mājās neietekmēs, vien jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem darbu vietā,” skaidro Šeršņovs, papildinot, ka pēc sistēmu pārslēgšanas, tiks labiekārtota apkārtējā teritorija.

No 26.jūlija Gaso Jelgavas iecirknis sāks rekonstruēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ievadmezglus astoņām ēkām: Dobeles ielā 14, Kastaņu ielā 2 un 2A, Kooperatīva ielā 6 un 10, Lielajā ielā 13, Mātera ielā 53 un Raiņa ielā 17. Rekonstrukcijas laikā jārēķinās ar gāzes piegādes pārtraukumiem līdz divām dienām, kā arī pie ieejas kāpņu telpā būs apgrūtināta pārvietošanās. “Par gāzes padeves pārtraukumu iedzīvotājus informēsim piecas dienas pirms plānotajiem darbiem, izvietojot informāciju pie kāpņu telpas ieejas. Jāpiebilst, ka daļa ievadmezglu ir būvēti 20.gadsimta sešdesmitajos gados. Šeršņovs piebilst, ka ievadmezglu rekonstrukcija astoņās mājās varētu aizņemt divas līdz trīs nedēļas.

Maijā un jūnijā izbūvēts sadales gāzesvads Miezītes ceļā. “Darbi šajā ielā ir sadalīti divās kārtās. Šogad esam izbūvējuši sadales gāzesvadu no Žagaru ceļa līdz īpašumam Miezītes ceļā 39A, savukārt 2022.gadā darbi turpināsies, izbūvējot gāzesvadu līdz Atmodas ielai. Pilnībā darbus plānots pabeigt 2022.gada oktobrī. Sadales gāzesvada izbūve nodrošina iespēju lietotājiem savu īpašumu pieslēgt dabasgāzei, darbu rezultātā tas tiks sacilpots ar sadales gāzesvadu, kas izbūvēts Atmodas ielā, nodrošinot esošās infrastruktūras efektīvāku izmantošanu, stabilizējot spiedienu dabasgāzes sadales sistēmā, kā arī nodrošinot drošu un nepārtrauktu dabasgāzes apgādi no vairākiem piegādes avotiem,” norāda Jelgavas iecirkņa vadītājs. Viņš atklāj, ka šobrīd vēl neviens no blakus esošajiem īpašumiem nav pieslēdzies jaunajam gāzesvadam, taču īpašumu saimnieki par šo iespēju var interesēties AS Gaso Jelgavas iecirknī.    

Uzņēmumā uzsver, ka jaunus sadales gāzesvadus AS Gaso projektē un izbūvē, pamatojoties uz potenciālo klientu pieteikumiem gāzapgādei, būvniecības ieceres dokumentāciju un objekta ekonomisko aprēķinu ar nosacījumu, ka sadales gāzesvada izbūve ir ekonomiski pamatota. Savukārt, ja sadales gāzesvada izbūve nav ekonomiski pamatota, lietotājs veic izbūvi par saviem līdzekļiem, līdz ar to Jelgavas iecirkņa apkalpes teritorijā tiek realizēti darbi arī pēc lietotāju iniciatīvas, piemēram, šovasar gāzesvada izbūve ieplānota Rudens ielā un Akmeņu ielā.

Jelgavas iecirkņa vadītājs papildina, ka, lai novērstu dabasgāzes sistēmas avārijas riskus, iespējami arī lokāli sistēmas apkopes un remonta darbi, kas citreiz ir saistīti ar rakšanas darbiem.