Jelgavā restaurēs namus Vecpilsētas un Jāņa Asara ielā

0
671

Pagājušajā nedēļā Jelgavā sākusies ēkas Vecpilsētas ielā 2 restaurācija un pārbūve, kā arī saistītās infrastruktūras – ēkas Jāņa Asara ielā 1 – pārbūve, informē Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Jelgavas pilsētas pašvaldība 19.februārī noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA Warss+, kas restaurēs valsts nozīmes arhitektūras pieminekli par kopējo summu 1 442 491,06 eiro ar PVN. Saskaņā ar līgumu būvdarbi jāpabeidz 13 mēnešu laikā.

Uzņēmējs iežogojis būvlaukuma teritoriju un sācis attīrīt teritoriju, noņemot apaugumu un nozāģējot traucējošos un vecos krūmus un kokus. “Teritorijā ir diezgan daudz koku. Rūpīgi izvērtējot katra stāvokli un atrašanās vietu – vai netraucēs būvdarbiem –, lielākā daļa jeb 14 koki un krūmi tiks saglabāti un integrēti teritorijas jaunajā labiekārtojumā. Saglabājam lielo ozolu, tūju, ošlapu kļavu, ābeles, ķiršus, kā arī ogulājus. Toties tiek nozāģēti nekopti augļkoki ar trupes pazīmēm un plūškoks, kas traucē teritorijā iebraukt transportam. Plūškoku plānots iestādīt citā vietā. Teritorijā izcirsti arī vairāki krūmi, kas sasējušies veco pamatu vietās, kur rekonstrukcijas gaitā plānots atjaunot ēku būvapjomus,” stāsta Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu vadītāja Baiba Rēdere, norādot, ka nocirstie krūmi tiks sašķeldoti.

Pagājušajā nedēļā pašvaldības speciālisti kopā ar būvdarbu veicējiem apsekoja Vecpilsētas ielu 2 un Jāņa Asara ielu 1, lai novērtētu ēku iekšējo faktisko stāvokli un vienotos par veicamajiem darbiem. Pēc tam telpas tiks attīrītas.

Namus Vecpilsētas ielā 2 un Jāņa Asara ielā 1 pārbūvēs, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā.

Līgums paredz realizēt divus būvprojektus – Ēkas Vecpilsētas ielā 2 pārbūve un restaurācija un Ēkas pārbūve Jāņa Asara ielā 1. Projektus realizēs vienlaicīgi, jo Jāņa Asara iela 1 ir paredzēta kā saistītā infrastruktūra kultūras piemineklim Vecpilsētas ielā 2. Tur tiks veidota vienota un publiski pieejama teritorija Jelgavas vēsturiskā kvartāla apmeklētājiem. Šajā vietā tiks izveidots jauns tūrisma objekts – Dzīvesziņas un arodu sēta, kur atradīsies keramikas un aušanas darbnīcas, un Saimes istaba. Tajā interesenti varēs apgūt dažādu amatu prasmes un notiks ar latviešu tautas tradīcijām saistīti pasākumi.

Būvuzraudzību objektā veic SIA Būves birojs par līguma summu 13 164,80 eiro ar PVN, bet autoruzraudzību – SIA Livland Group par 5929 eiro ar PVN.  

Ēka Vecpilsētas ielā 2 ir nozīmīgs Latvijas vēsturisko pilsētu apbūves arhitektūras paraugs, kas saglabājis 18.–19.gadsimta mijas veidolu un plānojuma telpisko struktūru. Ēka ir būtiska Jelgavas vēsturiskās apbūves sastāvdaļa un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs teritorijā. Koka ēka Jāņa Asara ielā 1 ir tipiska 19.gadsimta beigu pilsētas dzīvojamā mazēka.