Jelgavai būs jāatmaksā daļa ES finansējuma par Loka maģistrāli

0
646

Jelgavas pašvaldībai būs jāatmaksā daļa Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējuma Loka maģistrāles projektā, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldībā.

Augstāka tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar ko spēkā stājies Administratīvās rajona tiesas spriedumus, ar kuru par prettiesisku atzīts Jelgavas pašvaldības lēmums par Loka maģistrāles būvnieka izvēli. AT atzīst, ka domes kasācijas sūdzībā norādītie apsvērumi nerada šaubas par pārsūdzētā sprieduma tiesiskumu. Izskatāmajai lietai arī nav nozīmes judikatūras veidošanā. Tas bija pamats atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību.

Pašvaldībā skaidro, ka pēc AT atteikuma sākt kasācijas tiesvedību Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) piemēros Jelgavas pašvaldībai finanšu korekciju no ES fonda piešķirtā finansējuma attiecināmajām izmaksām.

Pašlaik netiek sniegta informācija par atmaksājamās summas lielumu. Pašvaldība norāda, ka jau šajā nedēļā notikšot sarunas ar atbildīgajām institūcijām – Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un Finanšu ministriju, lai pārrunātu situāciju un iespējamos risinājumus. 

Pašvaldība uzsver, ka tieši IUB, izskatot iesniegtās sūdzības par konkursa rezultātiem, apstiprināja, ka komisija ir izvērtējusi uzvarējušo pretendentu un pamatoti atzinusi par atbilstošu.

Kā ziņots, būvdarbus Loka maģistrālē personu apvienība ReRe vide – Hidrostatyba sāka 2018.gada rudenī, un 2020.gada beigās par teju 22 miljoniem eiro izbūvētā iela nodota ekspluatācijā. Tiesā par būvdarbu iepirkuma konkursa iznākumu vērsās cits tā dalībnieks – piegādātāju apvienība Igate KT.

IUB 2018.gada vasarā divreiz vērtējis Igate KT sūdzības saistībā ar Jelgavas pašvaldības iepirkumu par Loka maģistrāles pārbūvi. Pirmajā reizē līgumu ar iepirkuma uzvarētāju IUB aizliedza slēgt, un pašvaldībai piedāvājumi bija jāizvērtē atkārtoti. Pēc atkārtotas piegādātāju apvienības sūdzības IUB pieņēma lēmumu lietvedību izbeigt.

Vēlāk Igate KT vērsās tiesā, bet 2019.gadā Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Igate KT prasība pret IUB un Jelgavas domi tika noraidīta. Taču AT pēc Igate KT sūdzības tiesas lēmumu atcēla un nosūtīja atpakaļ pirmās instances tiesai.

Piegādātāju apvienība bija lūgusi tiesu atzīt par prettiesisku IUB 2018.gada 16.jūlija lēmumu par lietvedības izbeigšanu saistībā ar iepirkumu. Iesniegumā Igate KT, kurā ietilpst SIA Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate” un AS Kauno tiltai, apstrīdēja iepirkumā uzvarējušās personu apvienības ReRe vide – Hidrostatyba un tās nominētā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas atbilstību iepirkuma prasībām. Tāpat Igate KT norādīja uz personu apvienības piedāvājumā iesniegto nepatieso informāciju, ko pats IUB jau iepriekš bija konstatējis, skaidrojot, ka Hidrostatyba samaksātais valsts sociālās apdrošināšanas maksājuma apmērs ir par 437 529 eiro mazāks nekā Hidrostatyba tehniskā piedāvājuma pielikuma formā norādītais.

Lietu no jauna izskatot Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, secināts, ka Jelgavas pašvaldības iepirkuma nolikuma prasības attiecībā uz būvdarbu vadītāja pieredzi bija detalizētas, precīzi nosakot gan veicamo darbu veidu, gan apjomu.

“Tādēļ pasūtītājai bija pienākums pārliecināties par prasītās pieredzes esību pēc būtības. Veiktā formālā amata pārbaude, lai gan tā skaidrojama ar pasūtītājas nostāju par prasības formālo raksturu, to nenodrošināja,” pausts tiesas spriedumā.

Līdz ar to tiesa atzinusi, ka pašvaldība pieļāva pārkāpumu, atzīstot uzvarējušā pretendenta piedāvājumu par atbilstošu atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes prasībām. Tāpēc tiesa par prettiesisku atzinusi pašvaldības Iepirkumu komisijas lēmumu, izvēloties Loka maģistrāles būvnieku.

Taču tiesā ir noraidīts Igate KT pieteikums par IUB lēmumu atzīšanu par prettiesisku daļā, ar kuru atstāts bez izskatīšanas iesniegums saistībā ar betona bruģakmens atbilstību prasībām.

Kopējās Loka maģistrāles pārbūves projekta izmaksas ir 21 679 350 eiro. No tām Kohēzijas fonda finansējums ir 12 795 946 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 564 527 eiro, bet pašvaldības finansējums – 8 318 877 eiro.

CFLA Komunikācijas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Daiga Reihmane aģentūrai LETA apliecināja, ka CFLA pēc tiesvedības beigām vērtēs, vai šajā gadījumā piemērojama finanšu korekcija attiecībā uz ES līdzfinansējumu.