Jelgavas pašvaldība konkursā izraudzīsies galveno arhitektu

0
625

Jelgavas pašvaldība izsludinājusi konkursu uz Būvvaldes vadītāja vietnieka-galvenā arhitekta amatu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

Speciālista galvenie pienākumi ir nodrošināt arhitektoniskās kvalitātes principu ievērošanu Jelgavā, nodrošinot būvju, reklāmas objektu un citu arhitektūras elementu iekļaušanos ainavā un pilsētvidē, kā arī izvērtēt reklāmas un reklāmas objektu risinājumus un pilsētvides vizuālo kvalitāti. Tāpat galvenajam arhitektam būs nepieciešams izvērtēt būvniecības ieceru publiskās apspriešanas nepieciešamību, uzraudzīt būvniecības ieceru materiālu izskatīšanu un izvērtēšanu, lēmumu projektu sagatavošanas procesu.

Speciālistam arī jāpiedalās būvniecības ieceru izvērtēšanā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), jāizvērtē būvju arhitektoniskais noformējums, fasāžu un arhitektonisko elementu risinājumi. Pienākumos noteikta arī nepieciešamība pārstāvēt Būvvaldi ar domes lēmumiem vai pašvaldības administrācijas amatpersonu rīkojumiem izveidoto komisiju un darba grupu darbā. Būvvaldes vadītāja vietniekam arī jāierosina un jāizstrādā lēmumu, noteikumu un citu dokumentu projekti, kā arī jāsniedz konsultācijas pašvaldības administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem un apmeklētājiem.

No amata pretendentiem tiek prasīta otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un/vai akadēmiskā izglītība arhitekta specialitātē, arhitekta prakses sertifikāts. Par priekšrocību konkursā tiks uzskatīta vismaz viena gada darba pieredze arhitekta specialitātē valsts vai pašvaldību institūcijās, kura iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

Kandidātiem jāpārzina būvniecību reglamentējošo normatīvie akti, jāmāk strādāt ar programmatūrām Microsoft Word, Microsoft Excel. Par priekšrocību tiks uzskatītas profesionālās iemaņas darbam ar BIS, Autocad, Arcihad, Microstation.

Amatam nepieciešama prasme izteikt un pamatot savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem, labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta un precizitāte pienākumu izpildē, valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Pieteikumus amatam pašvaldība gaida līdz 17.septembrim.