Jumiķu apvienība izveidojusi Kvalifikāciju reģistru

0
465

Latvijas Jumiķu apvienība (LJA) ir izveidojusi Kvalifikāciju reģistru, kurā ir pieejama informācija par kvalificētiem jumiķa amata pratējiem, aģentūru LETA informēja LJA valde.

Valsts izglītības un satura centrs (VISC) savā Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūrā iekļauto profesiju kartē ir noteikusi LJA par atbildīgo jumiķu kvalifikācijas piešķiršanu atbilstoši specializācijām.

Reģistrs ir izveidots ar mērķi ļaut darbu pasūtītājiem, būvuzraugiem vai iepirkumu veicējiem pārliecināties par darbu veicēju kvalifikācijas līmeni un atbilstību veicamo darbu specifikācijai. Reģistrs pieejams LJA mājaslapā jumiki.lv.

Reģistrā ir pieejama informācija par jumiķu amata pratējiem, kuriem piešķirta LJA kvalifikācija vismaz vienā no 29 specializācijām dažādu jumta klājumu iesegšanā un fasāžu ieklāšanā vai ar to saistītās jomās, piemēram, darbs augstumā. Kvalifikācijām ir noteikti septiņi prasmju līmeņi saskaņā ar Būvniecības nozares kvalifikāciju ietvarstruktūrā iekļauto profesiju karti, kā arī paskaidrotas prasības katram līmenim.

LJA mērķis, piešķirot kvalifikācijas, ir nodrošināt profesionālu novērtējumu jumiķa amata prasmēm, lai radītu uzticamu vidi pasūtītājiem, izvēloties darbu veicējus. Kā profesionāla organizācija LJA uzņemas nodrošināt katras piešķirtās kvalifikācijas atbilstību reālajām kvalificējamā darbinieka prasmēm. LJA veidotā kvalifikācijas līmeņu sistēma pēc specializācijām atbilst Starptautiskās Jumiķu federācijas (IFD) noteiktajai, līdz ar to Latvijas kvalificētajiem jumiķiem ir iespēja iegūt starptautisko jumiķu pasi.

Katram kvalificētajam darbiniekam ir piešķirts individuāls numurs un QR kods, ar kuru tiek nodrošināta piekļuve informācijai par konkrētā darbinieka prasmēm noteiktās specializācijās. Līdz ar to LJA vēlas panākt, ka darbu pasūtītājs var ļoti ērti, ātri un vienkārši pārbaudīt darbinieka datus un justies drošs par izpildīto darbu kvalitāti savā objektā.