Jūrmalā līdzfinansēs kultūras pieminekļu atjaunošanu

0
423

Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludinājusi konkursu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu atjaunošanai un saglabāšanai. Līdzfinansējumam var pieteikties līdz 2021.gada 19.martam. 

Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt publiski pieejamu kultūras pieminekļu atjaunošanai, kuros nenotiek saimnieciska darbība un kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības integrācijas pasākumi. Jau otro gadu pašvaldības līdzfinansējumam var pieteikt arī ēku atjaunošanu Jomas ielā, kurām piešķirts kultūras pieminekļa statuss. 

Jomas iela atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, vairākām ēkām, kuras ir pieejamas sabiedrības apskatei, ir noteikts kultūras pieminekļa statuss, līdz ar to sabiedrības interesēs ir atbalstīt un veicināt valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanu.

Lai sakārtotu vēsturiskās ēkas Jomas ielā, līdzfinansējums tiek piešķirts kultūras pieminekļu, kuri atrodas Jomas ielā posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, ēku fasāžu, jumta, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai. Maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50% no projekta kopējām izmaksām.

Otra grupa, kam paredzēts pašvaldības līdzfinansējums, ir publiski pieejami kultūras pieminekļi, kuros nenotiek saimnieciska darbība un kur tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, tostarp kulta celtnes, dievnami u.tml., kam ir kultūras pieminekļa statuss. 

Līdzfinansējums vienam projektam ir līdz 90% no projekta kopējām izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10 000 eiro. Ja tā pārsniedz 10 000 eiro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 eiro, pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 15 000 eiro.

2020.gadā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kopumā 87 800 eiro apjomā veikti atjaunošanas darbi astoņiem kultūras pieminekļiem. Atjaunotas fasādes trīs vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļiem – ēkām Jomas ielā 44, Jomas ielā 46 un Jomas ielā 48. Veikti atjaunošanas darbi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem: Ķemeru luterāņu baznīca atjaunojusi baznīcas zvanu torni un sakristejas ieejas durvis, Dubultu luterāņu baznīcai atjaunoti otrā stāva logi, Bulduru luterāņu baznīcai veikts ēkas fasādes un elektroinstalāciju remonts. Atjaunoti vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi: Sv. Pētera un Pāvila Ķemeru pareizticīgo baznīca atjaunojusi baznīcas galveno fasādi, Majoru Romas-katoļu draudzes baznīca izremontējusi jumtu, torņa fasādei un torņa jumtu. 

Pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu atjaunošanai tiek piešķirts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai un 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu grozījumiem Nr.58.

Ar saistošajiem noteikumiem un konkursa nolikumu var iepazīties šeit