Jūrmalā pārbūvēs kompleksa “Ķemeri” ēkas

0
483
Attēlam ir ilustratīva nozīme.

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Jūrmalā Dūņu ceļa 2 ēku kompleksā plānots pārbūvēt divas ēkas, informē Jūrmalas pašvaldība.

Pašreizējā grupu dzīvokļa ēkā veidos telpas atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšanai un ēkā, kurā pēc tās pārbūves paplašinās pieejamo sociālo pakalpojumu klāstu – individuālās konsultācijas un nodarbības, dažāda veida grupu nodarbības, terapijas vajadzībām tiks ierīkota sensorā istaba u.c.

Ēku pārbūves būvprojekta izstrāde, ko veic SIA 5.IELA, tuvojas noslēgumam – būvprojekta risinājumi ir izstrādāti un sākts to saskaņošanas process, lai saņemtu būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Ēku pārbūves būvprojekta risinājumi paredz ne vien telpu pārplānošanu un atjaunošanu, bet arī vides pieejamības risinājumus, kas pakalpojumus centra Ķemeri telpās padarīs pieejamākus personām ar funkcionāliem traucējumiem – tiks izbūvēts jauns panduss iekļūšanai ēkā, pacēlājs, nodrošinot iespēju nokļūt ēkas otrajā stāvā, paredzēti vairāki sanitārie mezgli personām ar funkcionāliem traucējumiem un citi risinājumi.

Projektā plānota arī jaunu grupu dzīvokļu izveide Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, kurā mājvieta tiks sniegta astoņām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde ir pabeigta un tiek organizēts iepirkuma konkurss, lai izraudzītu būvdarbu veicēju ēkas pārbūves būvprojekta realizācijai.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 474 774,71 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 200 701,50 eiro, valsts budžeta dotācija ir 31 783,28 eiro un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 242 289,93 eiro, tajā skaitā projekta neattiecināmās izmaksas – 62 184,71 eiro.

Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Jaundubulti centrā Ķemeri personas ar garīga rakstura traucējumiem saņem dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas veicina personu ar garīgās veselības traucējumiem sociālo prasmju un iemaņu attīstību, nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīsta funkcionālās prasmes un integrēšanos sabiedrībā. Tāpat centrā tiek sniegts grupu dzīvokļa pakalpojums, kas veicina šo personu iespēju apgūt dažādas sadzīves prasmes, veicina patstāvību un iekļaušanos sabiedrībā.