Jūrmalas dome līdzfinansēs kultūras pieminekļu saglabāšanu

0
529
Piesaistot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai un atjaunošanai, atjaunota Ķemeru ev.lut. baznīcas zvana armatūra, uzstādīta elektroniska apskaņošanas sistēma un atjaunota torņa pulksteņa ciparnīca.

Jūrmalas dome izsludinājusi pieteikšanos konkursam par līdzfinansējuma saņemšanu kultūras pieminekļu saglabāšanai, informē pašvaldība.

Pieteikšanās paredzēta līdz 4.aprīlim.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts kultūras pieminekļu, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi saglabāšanai. 

Šādiem projektiem līdzfinansējums paredzēts līdz 90% no projekta kopējām izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10 000 eiro. Ja tā pārsniedz 10 000 eiro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 eiro, pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 15 000 eiro.

Uz finansējumu var pretendēt arī projekti valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tostarp dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, un reliģisko priekšmetu saglabāšanai.

Līdzfinansējums vienam šādam projektam paredzēts līdz 100%, ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 15 000 eiro. Ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas pārsniedz 15 000 eiro, līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 15 000 eiro apmērā.

Tāpat finanšu atbalsts var tikt piešķirts kultūras pieminekļu vai kultūras pieminekļa sastāvā ietilpstošu kultūrvēsturiski vērtīgu – saglabājamu ēku, kas pieejamas sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai.

Šajā atbalsta sadaļā maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50% no projekta kopējām izmaksām.

Arī kultūras pieminekļu, kas pieejami sabiedrības apskatei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai maksimālais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 15 000 eiro, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50% no projekta kopējām izmaksām.