Atjaunojot daudzdzīvokļu namus, mēs ne tikai paaugstinām to energoefektivitāti, tādējādi samazinot apkures izmaksas, bet arī radām apstākļus veselīgākai, ērtākai dzīves videi un uzlabojam ēkas izskatu. Dzīvoklis atjaunotā un renovētā mājā ir daudz vērtīgāks.

Ventilētas ārējās sienas ar labu siltumizolāciju

Viens no moderniem risinājumiem daudzdzīvokļu māju sienu atjaunošanai ir tā sauktās piekarinātās ventilējamās sienas ar spraugu starp siltumizolāciju un apdares kārtu, kur veidojas āra gaisa kustība. Apakšpusē un augšā ir paredzētas atveres, lai veidotos ieplūde un izplūde un šī gaisa kustība būtu nepārtraukta. Šādām atverēm jābūt arī pašā sienas plaknē, pie logu un durvju ailēm, kā arī savienojumu vietās. Tā tiek novērsta mitruma uzkrāšanās ārējās sienas slāņu materiālos. Minimālais gaisa spraugas platums ir 25 mm, bet tas atkarīgs arī no ēkas augstuma.

Plašs apdares materiālu klāsts ventilējamām fasādēm ļauj izvēlēties krāsu, faktūru, paneļu veidu un izmēru, kā arī kombinēt vairākus apdares materiālus. Citiem vārdiem sakot, ēkas estētikai ir lieliskas iespējas. Taču zem fasādes apdares paliek pati svarīgākā ventilējamās sienas daļa – siltumizolācija – un montāžas principi ar nesošajiem elementiem, kas ir pietiekami lielā skaitā. Tieši šo materiālu izvēle konkrētam projektam nosaka sienas energoefektivitāti.

Ventilējamās fasādes sistēmas

Latvijas būvnormatīvi reglamentē tikai apmestas fasādes komplekso sistēmu, ko veido siltumizolācija kopā ar apmetumu ETICS (external thermal insulation composite system jeb ārējās siltumizolācijas kompleksā sistēma), pēc kuras iestrādes ārsienā sistēmas sertifikāta ETA (Europian Technical Approval) turētājam (parasti apmetuma ražotājs) ir nepieciešams to apliecināt ar ETAG 004 atbilstības sertifikātu.

Ventilējamām fasādēm Latvijā tādu prasību pagaidām nav, bet nesošajiem elementiem un skrūvēm, kas tiek izmantotas stiprināšanai, ir jānodrošina visas uzkarinātās fasādes nestpēja ar atbilstību konkrēto skrūvju vai stiprinājumu elementu ražotāja ETA sertifikātam.

Lietuvā jau no 2021.gada 1.janvāra visai ventilējamas fasādes sistēmai ir nepieciešams valsts nacionālais tehniskais novērtējums. Tas ir dokuments, kas aptver visas galvenās sistēmas daļas: atbalsta stiprinājumus, vadulas, siltumizolāciju un fasādes apdari. Šis novērtējums ietver ugunsizturības pārbaudi visai sistēmai, siltuma caurlaidības koeficienta aprēķinus ar nepieciešamā siltumizolācijas biezuma noteikšanu, raksturojošās vienības un prasības sienu slāņu ierīkošanai. Šis ir labs orientieris – vadlīnijas – galvenokārt projektētājiem, lai pareizi veiktu ventilējamas fasādes izstrādi.

Viena no ļoti svarīgām ventilējamo sienu daļām ir stiprinājumu sistēma. Atjaunoto ēku ventilējamās fasādes sistēmās visizplatītākais risinājums ir fasādes apdares sistēmas montāža ar dažādiem L veida kronšteiniem. Stiprinājumu risinājumi ventilējamās sienās ir īpaši svarīgi ne tikai tāpēc, ka stiprinājumu sistēmas elementiem ir jāiztur gan pašas fasādes, gan vēja slodzes, bet arī tāpēc, ka to veids un izmēri lielā mērā ietekmē siltumizolācijas biezumu un ēkas energoefektivitāti. Vēl nesen populārie alumīnija kronšteini tiek aizstāti ar nerūsējošā tērauda kronšteiniem. Augstas efektivitātes veiktspējas kronšteinus ar kompozītmateriāla iestarpinājumu var izmantot arī tie, kas meklē augstāku energoefektivitātes klasi.

Metāla veidsSiltumvadītspēja (λ), W/mK
Alumīnijs220
Tērauds (cinkots)50
Nerūsējošais tērauds17
1.tabula. Lietoto materiālu siltumvadītspēja.

Alumīnija siltumvadītspēja ir 13 reizes lielāka nekā nerūsējošajam tēraudam, tāpēc siltumizolācijas biezums fasādēs ar alumīnija kronšteiniem ir jāpalielina vairāk nekā tad, ja tiek izmantoti nerūsējošā tērauda nesošie elementi.

Ārsienas shēma (secīgi) – atbalsta siena (mūra, dzelzsbetona panelis), apdari nesošs kronšteins, siltumizolācija – akmensvates plāksne (PAROC WAS35t) –, vertikālais profils fasādes apdares stiprināšanai, ventilējama gaisa sprauga, fasādes apdares panelis.

Laba siltumizolācija

Siltumizolācijas plāksnes parasti tiek uzstādītas starp metāla profilu vadulām, kas turas pie L veida kronšteiniem, vai arī atsevišķi stiprinot pie sienas ar mehāniskajiem stiprinājumiem. Fasādes nesošie kronšteini un vadulas ir kā kopējs orientieris, un parasti siltumizolācijas plākšņu izmērs atbilst to savstarpējam attālumam cc600 (600 mm atstarpe starp to centriem) vai cc1200. Siltumizolāciju var veikt ar divslāņu vai vienslāņa plākšņu metodi.

Divslāņu risinājumā vispirms tiek uzstādīts biezāks elastīgās jeb mīkstās siltumizolācijas slānis, piemēram, PAROC Ultra vai PAROC Ultra Plus, pret nesošās siltināmās sienas virsmu, kas tur lieliski piekļaujas īpaši nelīdzenu virsmu gadījumos. Pēc tam kā nosedzošais slānis tiek ierīkota plānāka vēja aizsardzības siltumizolācija, piemēram, PAROC Cortex vai PAROC WAS35t – šuves starp pirmo un otro siltumizolācijas slāni pārklājas.

Viena slāņa risinājumā tiek montēts viens biezs puscietas akmensvates plāksnes slānis, kam ir gan siltumizolācijas, gan vēja aizsargizolācijas funkcija, piemēram, PAROC WAS35t vai PAROC WAS35tb (melns pārklājums). Plāksnes tiek liktas pēc iespējas cieši gan savstarpēji, gan pie nesošajiem elementiem, gan citās šķērsojumu vietās, lai neveidojas platas spraugas.

Tā kā PAROC WAS35t plākšņu šuvēm nav paredzēta līmlente, tās jācenšas likt cieši un kvalitatīvi vienu pie otras. Ja šuves starp PAROC WAS35t plāksnēm ir lielākas par 5 mm, tad šīs vietas ieteicams aizdrīvēt ar elastīgās akmensvates gabaliem. Vates plākšņu instalācijas kvalitātei ir izšķirīga nozīme ēkas energoefektivitātes rādītāju sasniegšanā. Izmantojot PAROC Cortex plāksni, jāatceras, ka šiem izstrādājumiem ir speciālas šuvju lentes, ar ko tiek nodrošināts šuvju hermētiskums. Ar speciālām stūru blīvējuma lentēm tiek aplīmētas arī plākšņu šuves ēkas stūros un atverēs. Pārklājums var būt gan balts, gan melns. Tas ir īpaši efektīvs risinājums, kas ieteicams intensīvi vēdināmām sienu konstrukcijām.

Kāds izolācijas biezums nepieciešams renovētai mājai?

Kā jau teikts, siltumizolācijas biezums ir atkarīgs no ventilējamās fasādes stiprinājuma kronšteinu materiāla, to izmēriem un izvietojuma, kā arī no siltumizolācijas īpašībām. Pēc PAROC pasūtījuma Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē tika veikti siltumizolācijas biezuma aprēķini, lai saprastu, ar kādu siltumizolācijas biezumu varētu sasniegt tādas siltuma caurlaidības U vērtības, kuras varētu lietot daudzdzīvokļu ēku renovācijā, paredzot sasniedzamo energoefektivitātes klasi.

Kopējā siltinātās  sienas U vērtība W/m2K0,18
Lietojot nerūsējošā tērauda kronšteinus150+30 (m)
Lietojot cinkotus tērauda kronšteinus200+30 (m)
Lietojot alumīnija kronšteinus ar PVC starpliku350+30 (m)
2.tabula. Orientējošais siltumizolācijas biezums (mm), lietojot divus slāņus PAROC Ultra + PAROC Cortex b 30 mm, un sienu siltuma caurlaidības U vērtība (esošās renovējamās sienas U vērtība tiek pieņemta kā 0,96 W/m2K).

PAROC Cortex vēja aizsardzības plāksni var aizvietot ar PAROC WAS 25t vai PAROC WAS 35t, jo šo plākšņu deklarētie siltumvadītspējas parametri ir vienādi – 0,033 W/mK.

Kopējā siltinātās  sienas U vērtība W/m2K0,18
Lietojot nerūsējošā tērauda kronšteinus200 (mm)
Lietojot cinkotus tērauda kronšteinus250 (mm)
Lietojot alumīnija kronšteinus ar PVC starpliku>360 (mm)
3.tabula. Ieteicamais siltumizolācijas biezums, lietojot vienu plāksnes slāni PAROC WAS 35t, un sienu siltuma caurlaidības U vērtība (esošās renovējamās sienas U vērtība tiek pieņemta kā 0,96 W/m2K).

Katram projektam siltuma caurlaidības koeficients ir jārēķina atsevišķi, paredzot siltumizolācijas biezumu, esošās sienas vērtību, nesošo elementu daudzumu un parametrus.

No pievienotajām tabulām redzams, ka siltumizolācijas biezums palielinās gandrīz divas reizes, ja sistēmas stiprināšanai izmanto alumīnija kronšteinus.

Tabulās iekļautie dati ir uzrādīti, veicot diezgan precīzus aprēķinus saskaņā ar standartā ISO 10211 aprakstīto termisko tiltu modulēšanu, taču siltumizolācijas biezums ir uzrādīts tuvināti pēc PAROC akmensvates izstrādājumu pieejamā klāsta.

Katram siltumizolācijas iespējamam risinājumam jāveic atsevišķs aprēķins.

PAROC ir izdevis atjaunotas rekomendācijas ventilējamu fasāžu izstrādē, meklējiet tās ŠEIT.


Veicot siltumizolācijas montāžu, ir jāatceras, ka:
• siltumizolācijai jāpieguļ cieši sienas virsmai bez gaisa kabatām;
• siltumizolācijas plākšņu kārtas jāliek ar nobīdi;
• uzstādot divus siltumizolācijas slāņus, otra slāņa plāksnei ir jāpārsedz pirmā slāņa savienojumi;
• ja veidojas lielākas spraugas starp siltumizolācijas plāksnēm, tās ir jānoblīvē un jāaizpilda ar elastīgās akmensvates gabaliem;
• uzstādot siltumizolāciju vai vēja aizsardzību ar PAROC Cortex plāksnēm, šuves, ēku stūrus un atveres var blīvēt ar līmlentēm.
Ronalds Liepiņš, Paroc būvniecības izstrādājumu attīstības vadītājs

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit