Kāpēc ir svarīgi pārbaudīt būvizstrādājumu atbilstību būvlaukumos?

0
351

Latvijas tirgū piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības prasības nosaka noteikumi Nr.156 un regula 305/2011. Atkarībā no piemērojamām tehniskajām specifikācijām un nepieciešamajiem atbilstību apliecinošajiem dokumentiem būvizstrādājumu prasības var iedalīt trīs grupās.

Tehniskās specifikācijas, kas ir arī saskaņotie standarti, satur pārbaudītas metodes, kas savukārt ir attiecīgās jomas pieņemti nosacījumi, kam būvizstrādājumam jāatbilst. Tehniskās specifikācijas apraksta un norāda konkrētus veidus, kā ražot un pārbaudīt būvizstrādājumu veiktspēju pēc standartizētām metodēm, turklāt bieži vien pēc salīdzināmām metodēm. Tāpēc būtiski atgādināt, ka būvizstrādājumiem, kuriem ir izveidotas vienotas metodes, kas apkopotas saskaņotajās tehniskajās specifikācijās, tās piemēro, tā izvairoties no neatbilstību rašanās riskiem.

Jāpiebilst gan, ka, ņemot vērā būvizstrādājumu daudzveidību, izmērus, sastāvu, materiālus, no kā tie izgatavoti u.c. parametrus, tie ne vienmēr tiek piedāvāti veikala plauktā, kur tos var brīvi apskatīties un pieņemt lēmumu par izvēli. Tāpēc būvizstrādājumu tirgus uzraudzības iestāde, kas ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), gadu no gada pievērš uzmanību būvizstrādājumu pārbaudēm tieši būvlaukumos. Visiem pārbaudītajiem būvizstrādājumiem neatbilstību īpatsvars iepriekšējos gados bija 30–35%, taču 2021.gadā tas ir pieaudzis līdz 41%.

Kādi varētu būt iemesli? Pirmkārt, globālo notikumu un ekonomiskās situācijas izmaiņu ietekmē mainās arī būvizstrādājumu tirgus, to ražotāji un piegādātāji. Otrkārt, būvizstrādājumu dažādību nodrošina inovāciju ieviešana to ražošanā un iespēja inovatīvus materiālus izmantot būvniecībā. Treškārt, kā mēdz teikt, viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, un, ejot zaļā kursa virzienā, mēs pievēršamies aprites ekonomikai, kas savukārt virza mūs uz atjaunojamu un pārstrādājamu resursu izmantošanu arī būvizstrādājumu jomā.

Visu rakstu lasiet žurnāla Būvinženieris augusta numurā (Nr.87).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.