Ķekavā renovēta daudzdzīvokļu māja

0
1121

Pabeigti renovācijas darbi 30 dzīvokļu mājai Ķekavā, Nākotnes ielā 8, informē SIA Ķekavas nami.

Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tika veikta ēkas fasāžu, gala sienu, jumta un pagrabstāva siltināšana, jumta pārseguma un lodžiju atjaunošana, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, ārdurvju nomaiņa kāpņu telpās, apkures cauruļvadu nomaiņa pagrabstāvā, siltummezgla rekonstrukcija, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos.

Māja ir ieguvusi būtisku ieguldījumu ilgtermiņā, kā arī patīkamu vizuālo izskatu. Kopumā ir sasniegts labs rezultāts, bet šādu projektu īstenošana nav iespējama bez pašu dzīvokļu īpašnieku līdzdalības un atbalsta.

Vēl vairāki darbi tika paveikti ārpus projekta aktivitātēm no mājas uzkrājuma līdzekļiem. Veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts, izbūvēta lietus ūdens savākšanas sistēma, dzīvokļu komunikāciju šahtās nomainīti vertikālie aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, visos dzīvokļos uzstādīti attālināti nolasāmie ūdens skaitītāji. Īpaši vēlamies uzsvērt attālināti nolasāmo ūdens skaitītāju uzstādīšanu, kas ļauj nodrošināt vienlaicīgu visu mājas un dzīvokļu skaitītāju nolasīšanu. Tas būtiski samazina ūdens starpību mēneša aprēķinos, nodrošina monitoringu un kontroli par skaitītāju darbību, kā arī ievērojami atvieglo dzīvi iedzīvotājiem, jo viņiem vairs nav jādomā par skaitītāju rādījumu ziņošanu noteiktos datumos.

Projekta Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 8, Ķekavā, Ķekavas novadā īstenošana faktiski tika uzsākta pirms vairāk nekā trim gadiem – 2017.gada sākumā, kad dzīvokļu īpašnieki lēma par savas mājas renovācijas uzsākšanu. Pilnvarojumu energoefektivitātes projekta īstenošanai saņēma mājas apsaimniekotājs SIA Ķekavas nami.

Pēc visas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas, iepirkuma procedūru realizēšanas un dokumentu saskaņošanas ar Attīstības finanšu institūciju „Altum” 2018.gada vasarā bija jāsākas būvdarbiem, taču iepirkuma procedūrā uzvarējušais, kā arī nākamo zemāko cenu piedāvājušais pretendents atteicās parakstīt būvdarbu līgumu. Tika īstenota jauna būvdarbu iepirkuma procedūra, un pagājušā gada augusta sākumā tika parakstīts līgums ar Altum par projekta īstenošanu, konsultatīvo vadību, kontroli un līdzfinansējuma (granta) izmaksu veikšanu, pēc tam arī būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumi, un sākās būvdarbi.

Būvdarbus veica SIA Latbūvnieks, būvuzraudzību nodrošināja SIA Tectum Supervising, autoruzraudzību – SIA RBD. Būvdarbu norisi ietekmēja arī Covid-19 radītie apstākļi, kā arī būvnieka nepietiekamie darbaspēka resursi. Lai arī būvdarbi kopumā paveikti kvalitatīvi, vairākkārt tika pagarināti būvdarbu līguma termiņi un mainījās darbinieki būvobjektā, kas radīja nevajadzīgus apgrūtinājumus iedzīvotājiem.

Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa ir 497 369,92 eiro, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (granta summa) ir 248 684,96 eiro, mazliet vairāk par 15 000 eiro, pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzfinansēs Ķekavas novada pašvaldība pēc galīgā atzinuma par projekta īstenošanu saņemšanas no Altum, pārējās projekta izmaksas, SIA Ķekavas nami piesaistot aizņēmumu SEB bankā un garantējot kredīta atmaksu, 15 gadu laikā segs dzīvokļu īpašnieki.