Ķekavas pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu veloceļa izbūvei

0
120

Lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību, Ķekavas novada pašvaldība iesniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) investīciju projekta pieteikumu par gājēju ceļa un veloceļa izbūvi gar autoceļu A7 Ķekavā – posmā no Rīgas ielas 1A Vimbukrogā līdz mājām Annužas Alejās.

Pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas Ķekavas novada pašvaldība lūgs Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai vairāk kā 93 000 eiro apmērā. Šī veloceļa posma izbūvei pašvaldības budžetā 2021.gadā ir paredzēts līdzfinansējums nepilnus 17 000 eiro. Saņemot atļauju, pašvaldība varēs slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu. Būvdarbu laikā šogad plānots izbūvēt apvienoto gājēju ceļu un veloceļu ar asfaltbetona segumu 2,5 metru platumā, kā arī izbūvēt jaunu apgaismojumu.

Kā norāda Attīstības un būvniecības pārvalde, tad autoceļš A7 ir viens no noslogotākajiem autoceļiem Latvijā, kas padara to par bīstamu maršruta izvēli velosipēdistiem un gājējiem. Tā kā šobrīd gar A7 nav izveidota nepārtraukta, droša infrastruktūra gājējiem un velobraucējiem, nodrošinot iespēju no tuvējiem ciemiem nokļūt Ķekavā, kā racionālākais un drošākais pārvietošanās veids joprojām ir auto izmantošana. Tie, kam auto nav pieejams, nākas izmantot autoceļa A7 nomali vai atsevišķos posmos pieejamos paralēlos ceļus. Autoceļa A7 nomale noteikti nav gājēju un velosipēdistu brīvas izvēles pastaigas maršruts, bet gan nepieciešamība. Augstākminētā apvienotā gājēju ceļa un veloceļa posms izdalīts kā atsevišķs būvprojekts, jo uzskatāms par kritiskāko vietu, bez esošas gājējiem piemērotas infrastruktūras. Nākotnē paredzēta posma iekļaušana kopējā gājēju ceļa un veloceļa tīklā no Ķekavas līdz Katlakalnam. Gājēju ceļa un veloceļa atsevišķā posma projektējamais garums ir 376 metri.

Viens no Ķekavas novada infrastruktūras galvenajiem attīstības virzieniem ir sakārtota vide un attīstīta gājēju ceļu un veloceļu infrastruktūra, tāpēc pašvaldībai ir vitāli svarīgs atbalsts investīciju projektu īstenošanai. Pašvaldība, apzinoties veloceļu aktualitāti mūsdienu sabiedrībā, lai tādējādi veicinātu veselīgāku dzīvesveidu, kā arī ērtāku un dabai draudzīgāku pārvietošanās, turpina darbu vienlaicīgi pie trīs veloceļu izveides projektiem. Kopējā veloceļu tīkla koncepcijā iecerēts, ka veloceļš tiks izbūvēts Rāmavā gar autoceļu V2, Ķekavā gar autoceļu V6 Ķekava–Putnu fabrika posmā no Ķekavas sporta nama līdz Ziemeļu ielai, kā arī gar autoceļu A7 no Ķekavas līdz Katlakalnam.

Tāpēc arī šogad aktuāls būs veloceļu jautājums, un šim mērķim ir atvēlēti līdzekļi arī Ķekavas novada pašvaldības budžetā. 2021.gadā tiks pabeigti pērn uzsāktie apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūves darbi gar autoceļu V2 no Mazās Rāmavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā, šim mērķim pašvaldības budžetā piešķirti vairāk kā 320 000 eiro, bet šī veloceļa tālākā posma projektēšanai atvēlēti 40 000 eiro.

Tāpat šogad plānots izbūvēt veloceļa viena posma būvniecību gar autoceļu A7 – no Rīgas ielas 1A Vimbukrogā līdz mājām Annužas Alejās, kam kopumā paredzēti 117 000 eiro. Pārējiem šī veloceļa posmiem tiks pabeigta projektēšana, tam atvēlēti 49 000 eiro. Veloceļš Kekava–Katlakalns – no Pliederu ielas Ķekavā līdz Pļavniekkalna ielai Katlakalnā – ir pats apjomīgākais un sarežģītākais projekts, jo plānotā veloceļa trase aptuveni 5,4 km garumā daudzviet skar privātīpašumus un VAS Latvijas Valsts ceļi un AS Sadales tīkls atbildības zonu. Lai paātrinātu šī veloceļa izbūvi, veloceliņa darbi tika sadalīti vairākos īstenošanos posmos. Savukārt trešajam veloceļa projektam ir izstrādāts būvprojekts.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit