Ķekavas pašvaldības policija pārceļas uz jaunām telpām

0
1765

Ķekavas novada pašvaldība, atjaunojot tai piederošo ēku Ķekavā, Gaismas ielā 4A, izveidojusi modernas un drošības prasībām atbilstošas telpas Reģionālajai pašvaldības policijai, ziņo Ķekavas pašvaldība.

Reģionālās pašvaldības policijas (RPP) priekšnieks Māris Bomiņš stāsta, ka pēc Ķekavas novada domes lēmuma atjaunoto ēku nodot pašvaldības policijas rīcībā RPP aktīvi sadarbojās ar ēkas atjaunošanas darbu veicējiem, lai ēka tiktu pielāgota pašvaldības policijas vajadzībām un specifiskajām tehniskajām prasībām.   

Jaunajā pašvaldības policijas ēkā ir izveidots plašāks videonovērošanas uzraudzības centrs, jo pašvaldības policija, veicinot drošības un sabiedriskās kārtības līmeni, īpašu vērību pievērš videonovērošanas sistēmas modernizēšanai un jaunu digitāli videokameru uzstādīšanai.

Ēkā ir izveidoti darba kabineti, pašvaldības policijas specifiskajām vajadzībām piemērotas telpa, piemēram, ieroču un munīciju glabāšanas telpas, izolators īslaicīgai aizturēto ievietošanai, kā arī atsevišķa iedzīvotāju pieņemšanas telpa.

RPP ēkas atjaunošanā ir veikta telpu pārplānošana, logu un durvju nomaiņa, izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas, ēkai atjaunota elektroenerģijas un ūdens padeve, kā arī gāzes pieslēgums katlumājai. Izbūvēta jauna apkures sistēma, iekštelpās veikts kosmētiskais remonts un atjaunotas centrālās kāpnes. Policijas darbiniekiem jaunajā ēkā ir arī nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas ģērbtuves, dušas un labierīcības telpas.

Ņemot vērā, ka Reģionālā pašvaldības policija pakalpojumus sniedz arī citām pašvaldībām – Iecavas, Ikšķiles un Inčukalna novadam – jaunajā pašvaldības policijas ēkā ir izveidota arī plaša sanāksmju telpa, kurā varēs pulcēties policijas darbinieki no visām RPP pārvaldēm, lai varētu organizēt dažādas veida apmācības, seminārus un darba tikšanās.

Ķekavas novada pašvaldība nekustamo īpašumu Gaismas 4A iegādājās 2016.gadā.