Kocēnu apvienībā aktīvi atjauno vairākus ceļus un ielas

0
296
Autoceļš Centrs – Lielvīkuļi. Foto no Valmierasnovads.lv

Šajā būvniecības sezonā Kocēnu apvienībā tiek īstenota virkne ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanas darbu. Pārsvarā remontus veiks ceļiem ar grants segumu, un darbi plānoti visā Kocēnu apvienības teritorijā, informē Valmieras novada pašvaldībā.

Diviem pašvaldības autoceļiem veiks divkārtu virsmas apstrādi, un tie iegūs melno segumu: Loku ielai Bērzaines pagastā un autoceļam Taigas – Pēterīši Dikļu pagastā. Šādu virsmas apstrādi veic grants seguma autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti, lai novērstu putekļošanos un ceļš būtu labāk izbraucams šķīdoņa laikā, jo tiek samazināta ūdens iekļūšana ceļa konstrukcijā. Tāpat ceļiem ar divkārtu virsmas apstrādi ir mazākas ikdienas uzturēšanas izmaksas, jo autoceļam nav jāveic planēšana (greiderēšana).

Savukārt sešiem autoceļiem atjaunos grants segumu – vairākiem ceļiem darbi jau ir sākušies vai noslēgušies, bet citos darbi sāksies jau tuvākajā laikā.

Grants segumu šobrīd atjauno autoceļa Centrs – Lielvīkuļi 650m posmam Bērzaines pagastā, veicot seguma papildināšanu ar maisījumu un apauguma norakšanu.

Vaidavas pagastā veikta grants seguma atjaunošana autoceļam Jaunkošas – Košas, veicot apauguma noņemšanu abās ceļa pusēs ar izlīdzināšanu objekta robežās, kā arī nesaistītu minerālmateriālu būvniecību lokālās vietās. Vietām apaugums bija vismaz 30 cm, traucējot ūdenim aizplūst, un ziemā strauji veidojās neizbraucami ceļa posmi. Pēc darbu īstenošanas Kocēnu apvienības pārvaldē cer, ka situācija mainīgos laika apstākļos uzlabosies un ceļš būs labāk izbraucams.

Tāpat šobrīd notiek grants seguma atjaunošana Parka ielai Zilākalnā. 2022. gadā veikta apauguma norakšana un grāvja rakšanas darbi. Šogad tiks veidots un uzlabots ielas segums, lai tā būtu izbraucama visu gadu.

Savukārt Kocēnu pagastā veikti grants ceļu seguma atjaunošanas darbi autoceļam Sprosti – Lielvējiņi, bet plānots veikt šos darbus arī autoceļam Beņķi – Tožas un Sporta ielai Rubenē.

Vsus iepriekšminētos darbus veic SIA Valkas ceļi.

Kocēnu apvienībā, Bērzainē, Bērzaines pagastā norisinās arī ietves būvniecības darbi gar valsts autoceļu V193 Matīši – Bērzaine – Rubene (posmā no 9,88 km līdz 10,10 km), lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošu pārvietošanos. Projektā paredzēts veikt arī ielas apgaismojuma izbūvi no Loku ielas līdz Bērzaines ciematam, kopumā uzstādot 8 apgaismojuma stabus. Darbus veic SIA Imberteh.

Vasaras sākumā – jūnijā – Kocēnu apvienības teritorijā esošajiem autoceļiem un ielām tika veikts ikgadējais asfalta seguma bedrīšu remonts 1832 kvm lielā apjomā. Jūlija veikti ceļmalu pļaušanas darbi, kā arī atvašu un krūmu izpļaušana pašvaldības autoceļiem. Tāpat uz noslogotajiem grants ceļiem māju tuvumā pavasarī iestrādāts pretputekļu absorbents.

Savukārt vēl šajā būvniecības sezonā plānots uzsākt ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcijas darbus Vaidavā, Vaidavas pagastā – Skolas, Nākotnes, Parka, Ezera un Gaujas ielā. Par darbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA RG Solutions. Arī Dikļos plānots risināt apgaismojuma trūkumu diennakts tumšajā laikā posmā no Dikļu centra virzienā uz Ozoliem (ceļš Igaunijas robeža – Mazsalaca – Vilzēni – Dikļi). Apgaismojuma projektu uzticēts veikt SIA WOLTEC.

Kocēnu apvienībā paredzēts veikt arī Dārza ielas pārbūvi Kocēnos (grants seguma posmu) un izbūvēt ietvi gar valsts autoceļu V212 Rubene – Virši (Valmieras iela) un A3 Inčukalns – Valmiera – Valka – Igaunijas robeža, Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā, kā arī visā ietves garumā paredzēts jauns ielas apgaismojums līdz pat starppilsētu autobusu pieturai.