Materiāls ir dārgs, bet ģeometrija ir lēta. Racionāla materiāla izmantošana bijusi nozīmīga visos laikmetos, atšķirīgi tikai taupības iemesli.

Aktuāla vienmēr bijusi arī būvniecības procesa optimizācija un pilnveide. Viens no resursu optimizēšanas veidiem ir koka kopnes, savienotas ar perforētām metāla plāksnēm.

Mūsdienās par koka un citu būvmateriālu racionālāku izmantošanu domā projektētāji un ražotāji, nevis namdari. Namdariem bija svarīgs gan konstrukcijas svars, gan konstrukcijas izgatavošanas sarežģītība, jo tas bija roku darbs. Mūsdienās vairāk domā par materiāla un ražošanas izmaksām, pieminot vides faktorus. Jo mazāk materiāla tērējam, jo labāk dabai un videi.

Vairāk lasiet Antras Viļumas rakstā
žurnāla Būvinženieris jūnija numurā (Nr. 74).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.