Konkurences padomes priekšsēdētāja amatā apstiprināts Juris Gaiķis

0
583

Ministru kabinets 8. septembra sēdē apstiprināja ekonomikas ministra izvirzīto kandidatūru Konkurences padomes priekšsēdētāja amatam – Juri Gaiķi. Plānots, ka Gaiķis jaunos pienākumus uzsāks pildīt 14.septembrī.

Konkurences padomes priekšsēdētāja amats bija vakants kopš 2020.gada 16.aprīļa, kad priekšsēdētājas amata pienākumus beidza pildīt tās ilggadējā vadītāja Skaidrīte Ābrama; no šī datuma Konkurences padome strādā nepilnā sastāvā un tās vadītāja pienākumus pilda viens no tās locekļiem – Jānis Račko.

2020.gada 28.jūlijā noslēdzās Valsts Kancelejas organizētais Konkurences padomes priekšsēdētāja atlases konkurss. Izvērtējot konkursa komisijas lēmumu, ekonomikas ministrs apstiprināšanai Konkurences padomes priekšsēdētāja amatā ieteica Juri Gaiķi.

Pēdējo trīs gadu laikā no darba Konkurences padomē aizgājuši 52% darbinieku. Tik augsta darbinieku mainība šobrīd tiešā veidā apdraud Konkurences likumā noteikto pamatfunkciju efektīvu īstenošanu, tajā skaitā pilnvaru īstenošanu attiecībā uz Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanu. “Konkurences padomei jānodrošina efektīva uzraudzība par monopolstāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu vai negodprātīgu tirgus dalībnieku vienošanos visās tautsaimniecības nozarēs. Līdztekus Konkurences padomei vēl šogad ir jānodrošina izmeklēšana vairākās nozīmīgās konkurences lietās, tostarp par smagiem konkurences tiesību iespējamiem pārkāpumiem ēku būvniecības, atkritumu apsaimniekošanas un dzelzceļa pārvadājumu nozarēs. Gan izvērtējot konkursa komisijas iesniegtos materiālus, gan tiekoties ar Juri Gaiķi klātienē, guvu pārliecību, ka Gaiķa vadībā Konkurences padome nodrošinās efektīvu konkurences uzraudzību. Viņš precīzi identificējis šobrīd aktuālos padomes darbības izaicinājumus un piedāvājis tiem risinājumus,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Sniegtajās atsauksmēs Gaikis raksturots kā ļoti mērķtiecīgs, uz rezultātu orientēts vadītājs, kam svarīga operatīva un efektīva rīcība Iepriekšējā pieredzē, vadot Veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu valsts komisiju (kopš 2017.gada marta līdz šim brīdim), Gaiķis apliecinājis spēju definēt un pārvērst darbībā iestādes attīstības stratēģisko vīziju, prasmi veikt iestādes darba procesu optimizāciju, pakalpojumu kvalitātes uzlabojumus, darbinieku piesaistes, motivācijas un attīstības politikas izstrādi.

No 2012.gada oktobra līdz 2017.gada februārim Gaiķis pildījis direktora pienākumus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldē, savukārt iepriekš no 2001.–2012.gadam ieņēmis gan vadītāja, gan vadītāja vietnieka amatu VID Juridiskajā pārvaldē.

Jurim Gaiķim ir maģistra grāds tiesību zinībās, kas iegūts Latvijas Universitātē.

Vienlaikus atgādinām, ka Ekonomikas ministrija kā vienu no 2021.gada budžeta prioritārajiem pasākumiem iesniegusi priekšlikumu par Konkurences padomes kapacitātes stiprināšanu turpmākajos gados, ieviešot efektīvu uzraudzību konkurences neitralitātes jomā un īstenojot publisko personu komercdarbības uzraudzību.