Konsultācijas var saņemt klātienē Latvijas Būvinženieru savienībā Krišjāņa Barona ielā 99B Rīgā.

Otrdienās no 10:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 16:00
Ceturtdienās no 10:00 līdz 13:00

Kontaktinformācija:
tālr. 67 845 910, e-pasts: [email protected]

Konsultācijas par būvprakses sertifikāta piešķiršanas kārtību un būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību reglamentētā darbības sfērā:
tālr. 20283839, e-pasts: [email protected]

Konsultācijas par ārvalstu speciālistu sertifikācijas procedūru un sertifikāciju nereglamentētā darbības sfērā:
tālr. 29464478, e-pasts: [email protected]