Kopš maija vidus Rīgā sākusies zāles pļaušanas sezona

0
269

Rīgā jau kopš maija vidus aktīvi norit zālāju pļaušanas darbi pašvaldībai piederošajās teritorijās. Tāpat kā iepriekšējos gados pilsētā vairākās vietās turpina zaļot dabas daudzveidības saglabāšanai ierīkotās pilsētas pļavas.

Pašvaldības teritoriju uzturētāji jau sākuši zāles pļaušanu un savākšanu pilsētas parkos, gar ielu malām, ap pašvaldībai piederošām ēkām, kā arī pašvaldības neapbūvētajos īpašumos. Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Teritoriju apsaimniekotājiem jārūpējas par zālājiem savos īpašumos, kā arī saviem īpašumiem piegulošajās teritorijās. Zāles pļaušanas biežums pie namiem nav noteikts, bet nedrīkst pieļaut, ka tās garums pārsniedz 20 centimetrus. Savukārt neapbūvētās teritorijās zāle jāpļauj vismaz divas reizes gadā līdz kārtējā gada 30. jūnijam un 15. septembrim.

Atsevišķās pilsētas teritorijās, kurās kopā ar Latvijas Dabas fondu tiek īstenots projekts Pilsētas pļavas, zāle jāpļauj un jāsavāc ik gadu divas reizes – līdz 31. maijam un līdz 15. septembrim. Šādas teritorijas pilsētā šogad būs jau 40. Pilsētas pļavas kopš 2021. gada Rīgā tiek veidotas un atbilstoši koptas, lai pilsētā būtu vieta daudzveidīgām augu sugām, kā arī rūpējoties par kukaiņu daudzveidību, kas kopumā palīdz saglabāt dabas daudzveidību.