“Krasta City” kvartāls jau šogad iegūs jaunu vizuālo tēlu

0
303

Uzņēmums “Krasta City” izsludinājis publisku metu konkursu par teritorijas attīstības vīziju apbūvei Daugavas labajā krastā (kvartālā starp Salu tiltu, Krasta ielu un Daugavu (vēsturiskās Zvirgzdu salas teritorija)). Konkursa rezultāts būs pamats visas teritorijas attīstīšanai kopumā, to sākot ar pirmo kārtu, kuras ietvaros tiks izbūvēta projektam nepieciešamā infrastruktūra, realizēta 17-stāvu biroja ēka, un labiekārtota pieguļošā teritorija.

Attīstītāja pārstāvji norāda, ka “Krasta City” būs A klases biznesa komplekss un publiski pieejama apbūve Daugavas labajā krastā. Plānotajā daudzstāvu apbūvē (līdz 17 stāviem) īpaša uzmanība tiks pievērsta infrastruktūras pieejamības, dzīves telpas kvalitātes, darba vides, videi draudzīgu risinājumu un izmaksu efektivitātes jautājumiem, vienlaikus nodrošinot unikālu atrašanās vietu pilsētas galveno ceļu krustpunktā un skatu uz Daugavu.

“Šis kvartāls būs ne tikai jaunā Rīgas biznesa vizītkarte, bet arī paraugs tam, kā nekustamā īpašuma attīstīšana var kalpot par grūdienu pozitīvām pārmaiņām pilsētvidē. Proti, projekta ietvaros tiks pilnveidota sabiedriskā transporta kustība, izbūvēts jauns, gājējiem paredzēts tilts, izveidota velo infrastruktūra. Tāpat tiks izbūvēta publiski pieejama zaļā zona un skvēri un, labiekārtojot tauvas joslu, ikvienam nodrošinot piekļuvi Daugavas krastam. Ērtākai piekļūšanai biznesa kompleksam tiks izbūvēti papildu piebraucamie ceļi, netraucējot transporta plūsmai Krasta ielā. Kompleksa atrašanās vieta ļaus operatīvi nokļūt līdz lidostai, “Rail Baltic”, valsts galvenajām automaģistrālēm un pilsētas centram, kas ir kritiski svarīgi faktori biznesa klientu segmentam,” uzsver “Krasta City” SIA pārstāvis  Martti Krass.

Kopumā visu attīstības projektu plānots īstenot desmit gadu laikā vairākās kārtās, izbūvējot vairāk kā 155 000 m2 izmantojamās platības. Pirmās kārtas darbus ir plānots uzsākt jau nākamā gada nogalē. Kopējās plānotās investīcijas projektā pārsniegs 150 miljonus eiro. Plašāku informāciju par projektu ir iespējams uzzināt www.krastacity.lv

“Esam patiesi gandarīti, ka projekta rezultātā vēl viena Rīgas teritorija iegūs jaunus, mūsdienīgus vaibstus un dzīvību,” norāda Krass. Lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu, tiks nodrošināta maksimāli plaša dažādu sabiedrības grupu iesaiste.  Arī šī – metu – fāze nav izņēmums. Gan konkursa komisijas sastāvs, gan uzvarētāju noteikšanas kritēriji ir publiski pieejami konkursa nolikumā. Proti, lēmums tiks pieņemts balstoties uz nozares ekspertu vērtējumu, tādēļ aicinām ikvienu nozarē strādājošo uzņēmumu iepazīties ar konkursa nolikumu un izvērtēt iespēju tajā piedalīties”.

Par metu konkursu

Metu konkursa norises laiks ir no 15.05.2020 līdz 17.08.2020 un tajā iesniegtos darbus vērtēs žūrija 9 cilvēku sastāvā. Komisijā pārstāvēti dažādi nozares profesionāļi, pašvaldība un attīstītāju pārstāvji. Konkursa ietvaros tiks vērtēti tādi kritēriji kā piedāvājuma integritāte pilsētbūvnieciskajā ainavā, arhitektoniskā kvalitāte, ēku funkcionalitāte, ilgtspējas un tehniskās kvalitātes jautājumi, sociālais un ekonomiskais lietderīgums u.c.).

Plašāka informācija par konkursu pieejama nolikumā: http://krastacity.metukonkurss.lv/