Kuldīgā noslēgusies apjomīga ielu pārbūve

0
260

Pēc divus gadus ilgušiem būvdarbiem Kuldīgā noslēdzies apjomīgais ielu atjaunošanas projekts, kas ietvēra Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai, Leona Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim pārbūvi, informē Kuldīgas novada pašvaldība.

Būvdarbus veica SIA Saldus ceļinieks pēc SIA Belss izstrādāta būvprojekta, autoruzraudzību nodrošināja SIA BM Projekts, bet būvuzraudzību – SIA Firma L4.

Būvuzņēmējs bija uzticējis projekta pārraudzīšanu SIA Saldus ceļinieks projektu vadītājam Jānim Jansonam, bet pašvaldībā projekta ieviešanu vadīja Kuldīgas Attīstības aģentūras vecākā projektu vadītāja Elīna Zīle. Līgums par būvdarbiem tika noslēgts 2018.gada 11.oktobrī, būvdarbi sākās 2019.gada pavasarī.

Objekts ekspluatācijā pieņemts 2020.gada nogalē, 29.decembrī. Ielu atklāja 8.janvārī ar simbolisku skrējienu, sporta kluba Katrīna skrējējiem nesot Kuldīgas karogu cauri visam būvobjektam. Sagaidot skrējējus finišā, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa pauda gandarījumu par to, ka vērienīgais Kuldīgai nozīmīgo ielu atjaunošanas projekts ir pabeigts un pateicās visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem: “Projekts ritēja ļoti ilgi, jo bija dažādi šķēršļi. Taču daudz darba tika ieguldīts, lai būtu skaists rezultāts. Paldies visiem iesaistītajiem: arhitektiem, būvniekam, būvuzraugiem un projektu vadītājiem!”

Projekta kopējās izmaksas ir 4 479 762,96 eiro, ieskaitot PVN. No projektam nepieciešamajiem līdzekļiem 3 288 604 eiro nodrošināja Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), pārējie līdzekļi piesaistīti no valsts un Kuldīgas novada pašvaldības budžeta.

Projekts īstenots saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām ietvaros noslēgto līgumu Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Nr. 5.6.2.0/17/I/018.

Projekta mērķis bija Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru videi draudzīgai un vides ilgtspēju veicinošai izaugsmei un jaunu darba vietu radīšanai. Īstenojot projektu, tika uzlabota satiksmes un ūdenssaimniecības infrastruktūra, veicinot teritorijas pieejamību un apkalpi.

Apjomīgais būvobjekts skaitļos un faktos:

  • pārbūvētās brauktuves kopējais garums: 2544 metri;
  • dalītā gājēju/velosipēdistu celiņa kopgarums: 1321 metri;
  • ietves kopgarums: 2002 metri;
  • izbūvēto ūdensvada tīklu kopgarums: 3525,58 metri;
  • izbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu kopgarums: 3088,36 metri;
  • izbūvēto drenāžas tīklu kopgarums: 397,62 metri;
  • izbūvēto lietus kanalizācijas tīklu kopgarums: 3132,71 metri.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit