Lai ēkas atjaunošanas gaitā būtu pēc iespējas mazāk neparedzētu darbu un rezultāts būtu kvalitatīvāks, visā projekta laikā jāievēro noteikti standarti.

Jau projekta sākumposmā kvalitatīvi jāizstrādā tehniskā dokumentācija. Piesakoties daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) projektam, nepieciešami vairāki dokumenti: ēkas energosertifikāts, būvspeciālista sagatavots būves tehniskās apsekošanas atzinums, būvspeciālista veidots būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte un darba organizācijas projekts, būvspeciālista sagatavota apliecinājuma karte inženierbūvēm, būvapjomi jeb kontroltāme.

Izvērtējot DME programmā iesniegtos būvniecības līgumus, var secināt, ka projekta realizācija bieži vien nenorit pēc grafika. Būvnieki nereti piedāvā pārāk īsu termiņu un nespēj darbus paveikt laikus. Tiklīdz tiek konstatēts, ka plānoto nebūs iespējams izpildīt paredzētajā termiņā, jālabo līgums, pievienojot vienošanos par darbu izpildes laika pagarināšanu.

Plašāk – “Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmatā” žurnāla Būvinženieris augusta numurā (Nr. 69).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.