Labiekārto Ludzas pilskalna teritoriju

0
365

Sākti Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas pirmās kārtas būvdarbi, informē Ludzas novada pašvaldība.

Būvdarbu laikā izbūvēs gājēju tiltu, skatu platformu, apgaismojuma un elektronisko sakaru tīkli, ierīkos apmeklētāju uzskaitīšanas sistēmu un uzstādīs informatīvos stendus. Paredzēta atsegtā pagalma bruģa konservācija.

Būvdarbus veic SIA Warss+, būvuzraudzību nodrošina SIA Jurēvičs un partneri, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA DJA. Būvdarbus plānots paveikt sešu mēnešu laikā, neskaitot nepieciešamo tehnoloģisko pārtraukumu ziemas periodā, kad darbus nebūs iespējams veikt.

2018.–2019.gadā veiktie Ludzas pilsdrupu konservācijas otrās un trešās kārtas darbi un šogad sāktā Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošana tiek īstenota Eiropas reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projektā Rīteiropas vērtības. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.