Šī gada jūlijā un augustā AS Latvenergo Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas hidroelektrostacijā (HES) pienācis laiks veikt vērienīgus hidrotehnisko būvju atjaunošanas remontdarbus, kuru īstenošanai ūdenskrātuvēs ir nepieciešams pazemināt ūdenslīmeni, jo, tāpat kā tūrisma nozarē, arī būvniecībā vasara ir piemērotākais laiks apjomīgu darbu veikšanai, informē Andris Zēģele, AS Latvenergo HES tehniskais direktors.

Darbi tiek veikti visā aktīvajā būvniecības sezonā. Vasaras periodā tiek realizēta virkne projektu, bet atsevišķu darbu veikšanai ir nepieciešams pazemināt ūdens līmeni Daugavas HES ūdenskrātuvēs.

Valsts lielākajā enerģētiskajā būvē to nosaka vairāki tehniskie, vides un sociālās atbildības priekšnoteikumi piemērotākajam darbu veikšanas periodam, piemēram, vasaras mēnešos Daugavas ūdens pietece ir viszemākā, kā arī Latvijas klimata sezonālā rakstura īpatnību dēļ dzelzsbetona konstrukciju remontdarbus, t.sk. ūdens līmeņa mainīgajā zonā, ir iespējams veikt, kad nokrišņu daudzums ir zem vidējās gada statistiskās vērtības, un āra gaisa temperatūra nepazeminās zem +5°C.

Lai tehnoloģiski būtu iespējams veikt būvdarbus zemūdens zonā, t.sk. mainīgā ūdens līmeņa zonā, ilgstoši nepārtraucot hidroagregātu darbību, nepieciešams pazemināt ūdens līmeni ūdenskrātuvē, tādējādi tiek nodrošināta kvalitatīva veikto būvdarbu izpilde atbilstoši būvprojektā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem, kas savukārt nodrošina atjaunoto konstrukciju ilgmūžību.

Tāpat arī AS Latvenergo ņem vērā iepriekšējo pieredzi analoģisku darbu veikšanā hidroelektrostacijās, kā arī citu uzņēmēju intereses. Tie ir liela apjoma būvdarbi, ko nav iespējams izdarīt īsā laikā – tāpēc ūdenskrātuvju ūdens līmeņa pazemināšanas periodi ir nepieciešami ilgi un vairākus gadus pēc kārtas. Vēlā rudenī un ziemā tādus darbus nav iespējams veikt droši un kvalitatīvi, jo ar atbilstošām metodēm betonēt ziemā ir iespējams, taču to nevar darīt ūdens līmeņa mainīgajā zonā – aizsalušā ūdenskrātuvē turēt ilgstoši pazeminātu ūdens līmeni ir bīstami, tāpat šajā laikā vienmēr jārēķinās ar rudens lietus periodiem vai sniega kušanu un attiecīgi rudens plūdu vai palu caurplūdumu iespēju. Hidrotehnisko būvju būvdarbos nedrīkst ignorēt gada hidroloģisko ciklu.

Hidrotehnisko būvju atjaunošanu veic visās Daugavas hidroelektrostacijās

No 14.jūlija līdz 28.augustam notiek Pļaviņu HES ūdenskrātuves nostrāde, kuras laikā tiks veikta Pļaviņu HES augšas bjefa balstu un atbalstsienu betona virsmu atjaunošana ūdens līmeņa mainīgajā zonā. Šajā periodā notiks bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža un betonēšana. Pļaviņu HES ūdenslīmeņa pazeminājuma laikā uz autoceļa A6 VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiks Pērses upes tilta balstu un uzbēruma atjaunošanas darbus.

Savukārt no 1.augusta līdz 30.septembrim Rīgas HES ūdenskrātuves līmeņa pazemināšana nepieciešama Rīgas HES ēkas augšas bjefa sienas zem gājēju ietves konsoles apsekošanai virsmas atjaunošanas būvprojekta izstrādei un Ķeguma HES lejas bjefa dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanai (1. kārta) un plostu ceļa (atvadkanāla) atbalstsienu atjaunošanas darbiem, kur mainīgajā ūdens līmeņa zonā tiks veikta bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža un betonēšana.

HES hidrotehnisko būvju atjaunošanas darbu sagatavošana aizņem 2 līdz 3 gadus

Kā jebkuram uzņēmumam, arī AS Latvenergo ir dažāda termiņa plānošanas dokumenti, saskaņā ar kuriem tiek īstenota uzturēšanas un investīciju projektu realizācija.

Ņemot vērā būvju nolietojuma pakāpi un fiksēto defektu nopietnību, kā arī ņemot vērā to attīstības progresu, tiek sagatavoti dažāda termiņa plānošanas dokumenti. Pirms sākas būvdarbi, saskaņā ar reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem vispirms ir jāizstrādā būvprojekts un jāveic iepirkuma procedūras, izvēloties būvprojekta autoru, ekspertu un būvdarbu veicējs, kas kopumā aizņem 2 līdz 3 gadus. Darbu veikšanai ir jāiegūst kontrolējošo vides institūciju saskaņojums.

Pašlaik notiek projekta realizācija, kad tiek realizēts iepriekš plānotais. Piemēram, Pļaviņu HES iepriekšējie vērienīgie būvju atjaunošanas darbi ar ilgtermiņa ūdenskrātuves ūdens līmeņa pazeminājumu vasaras laikā notika pirms 11 gadiem. Tādējādi šobrīd notiekošie darbi iekļauj maksimālu un neatliekamu darbu apjomu, kas tiek veikti koncentrēti, lai izvairītos no regulārām ūdenslīmeņa pazemināšanām biežākā laika periodā un neradītu sabiedrībai vēl lielākas neērtības. Vienlaikus daļa darbu, kam nav nepieciešams pazemināts ūdens līmenis, jau notiek.

Vasaras mēneši ir brīdis, kad Daugavas ūdens pietece ir viszemākā, kā arī tas ir brīdis, kad nokrišņu daudzums ir zem vidējās gada statistiskās vērtības un konstanti saglabājas pozitīvas āra gaisa temperatūras. Viss iepriekšminētais ir nepieciešams, lai kvalitatīvi paveiktu plānotos būvdarbus.

Daugavas HES ir stratēģiskas nozīmes būves ar neaizstājamu nozīmi valstij un sabiedrībai, un Latvenergo pret to drošumu izturas ar visaugstāko atbildību, veicot nepieciešamos uzturēšanas un pārbūves darbus.