Latviešu strēlnieku laukumā atjaunos pašvaldības teritoriju

0
304

Novembra sākumā (VNĪ) sāks līdzās atjaunotajam Latvijas Okupācijas muzeja (LOM) kompleksam esošās, Rīgas pašvaldībai piederošās Latviešu strēlnieku laukuma daļas atjaunošanu.

Ieceres pirmā posma īstenošanai līdz Strēlnieku piemineklim Rīgas būvvaldē saņemta būvatļauja. VNĪ vadītos darbus plānots īstenot līdz 2022.gada rudenim, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Pašlaik VNĪ ir atjaunojis valsts pārvaldībā esošo teritoriju apkārt LOM un Padomju Okupācijas Upuru piemiņas memoriālam. Līdz ar Okupācijas muzeja kompleksa atjaunošanu VNĪ uzņēmies iniciatīvu organizēt seguma atjaunošanu topošajam kompleksam līdzās esošajai Rīgas pašvaldības teritorijai, kas ir viens no pirmajiem piemēriem, kur valsts un pašvaldība sadarbojas kopējam mērķim.

Darbi notiks vairākos posmos: 1.posmā atjaunos laukuma segumu līdz Strēlnieku piemineklim, darbus veiks SIA Kvinta BCL. 1.posma būvdarbus plānots pabeigt 2022.gada sākumā. Vienlaikus VNĪ no LOM kompleksa atjaunošanai piesaistītā finansējuma radis iespēju divu bruģēto laukumu seguma atjaunošanai un apgaismošanai ap 1400 m2 apjomā Daugavas pusē, ko plānots paveikt līdz 2022.gada rudenim (2.posms). Savukārt laukuma daļas atjaunošanu Rīgas Tehniskās universitātes pusē pašvaldība plāno veikt pati tuvāko gadu laikā (3.posms).

Kopējās izmaksas Strēlnieku laukuma sakārtošanai ir aptuveni 600 tūkstoši eiro, kas tiek segtas galvenokārt no Eiropas struktūrfondu (ERAF) līdzekļiem (85%), Rīgas domes (12%) un valsts (3%) dotācijas.

Paralēli sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju notiek pakāpeniska telpu faktiskā pārņemšana un muzeja iekārtošanās augustā ekspluatācijā pieņemtajā Latvijas Okupācijas muzeja ēkā. Nama atjaunošana pabeigta, īstenojot pazīstamā latviešu arhitekta Gunāra Birkerta Latvijai dāvāto ideju, vēsturiskajai muzeja ēkai izveidojot gaišu piebūvi– Nākotnes namu. Pārbūves rezultātā muzejs ieguvis teju divas reizes plašākas telpas – telpas jaunajai ekspozīcijai, mūsdienīgus darba kabinetus, speciāli aprīkotas muzeja krātuves un arhīva telpas. LOM šobrīd faktiski ir pieejamas lielākā daļa jeb aptuveni 72% telpu (1 836,2 m2 no 2549 m2) – ekspozīciju zāle, vestibils, administratīvās telpas un 1.stāva krātuve telpu aprīkošanai ar ekspozīciju un mēbelēm.

Atlikušajā platībā norisinās beidzamie darbi pie konstatēto nepilnību novēršanas galvenokārt arhīvu telpās un muzeja krātuvēs, kurus uzrauga VNĪ iekšējie būvuzraugi. No VNĪ būvuzraudzības konstatētajiem 1300 kosmētiskajiem defektiem un nepilnībām, lielāko daļu būvnieks SIA Skonto būve ir novērsis. VNĪ pieņems SIA Skonto būve darbu izpildi līdz novembra sākumam, nepieļaujot atlaides kvalitātes jomā.

Kopumā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvē, Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidē un Strēlnieku laukuma sakārtošanā ieguldīti līdz 10 434 869 eiro: Kultūras ministrija piesaistījusi valsts budžeta finansējumu 9 405 196 eiro, Latvijas Okupācijas muzejs līdzfinansējis 160 000 eiro, savukārt Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta un Rīgas domes līdzfinansējums sastāda 869 673 eiro.