Latvija iesaistīsies jaunā infrastruktūras projektu finansēšanas iniciatīvā

0
508

Iepazīstoties ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcijas Altum” iesaisti Trīs jūru iniciatīvas investīciju fondā”, Ministru kabinets š.g. 7. maija sēdē atbalstīja ALTUM iesaisti Trīs jūru iniciatīvas investīciju fondā, kas ir  jauns finanšu instruments infrastruktūras projektu atbalstam transporta, enerģētikas un digitalizācijas nozarēs Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā.

Investīciju apjoms Trīs jūru iniciatīvas investīciju fondā no ALTUM  plānots 20 miljonu eiro apmērā. ALTUM ieguldījums vēl tiks saskaņots ar Eiropas Komisiju par atbilstību Eiropas Savienības komercdarbības atbalsta kontroles normām.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: “Investīciju fonda mērķis ir veicināt stratēģiskās infrastruktūras attīstību Trīs jūru valstu reģionā, tādējādi palielinot savstarpējo savienojamību. Ņemot vērā Covid-19 ietekmi uz Latvijas ekonomiku, šī būs vēl viena investīciju iespēja Latvijas ekonomikā, kas ļaus attīstīt stratēģiski nozīmīgus infrastruktūras projektus, kuri ir būtiski mūsu reģiona ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai. Fonda investīciju sadalījums paredzēts 40% apmērā investīcijas transporta infrastruktūrā, 40% apmērā enerģētikā un 20% digitalizācijā.”

Trīs jūru valstu investīciju fonds ir kopīga 12 Baltijas, Melnās un Adrijas jūras valstu iniciatīva ar mērķi veicināt  infrastruktūras projektu finansēšanu un attīstību. Fonda resursi nāks no Trīs jūru valstu institūcijām un citiem investoriem visā pasaulē. Sagaidāms, ka Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonda kopējais apjoms būs līdz pat pieciem miljardiem eiro. Polija un Rumānija fondā jau iemaksājušas 500 miljonus eiro. Arī Igaunija 2020. gada 16. aprīlī ir apstiprinājusi savu dalību fondā un gatavojas organizēt  kārtējo Trīs jūru valstu samitu š.g. oktobrī Tallinā.

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds papildina un stiprina atsevišķu Trīs jūru valstu un Eiropas Savienības finanšu instrumentu pielietošanu. Tā ir komerciāla un tirgus virzīta iniciatīva, kas finansē tikai rentablus projektus, fonds nepiešķir neatmaksājamas dotācijas jeb grantus. Investori piedalās fondā kā ieguldītāji, bet fonds lēmumus par ieguldījumiem pieņem neatkarīgi. Sadarbības ietvaros projektu īstenošanai īpašu uzmanību plānots pievērst privātā kapitāla piesaistei pēc publiskās privātās partnerības modeļa principiem.

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds ir politiskās platformas – Trīs jūru iniciatīvas – ekonomiskā dimensija. Trīs jūru iniciatīvā šobrīd ir iesaistītas 12 ES dalībvalstis starp Baltijas, Melno un Adrijas jūru: Austrija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Tās galvenie partneri ir Vācija, Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis. Iniciatīva pastiprina sadarbību ar mērķi attīstīt enerģētiku, transportu un digitālo infrastruktūru. Iniciatīvas mērķi ietver ekonomisko izaugsmi, energoapgādes drošību un vienotu Eiropu.

Kā zināms, šā gada 26.-27. februārī Rīgā notika Trīs jūru fonda iepazīšanās konference, kurā pulcējās fonda dalībvalstu pārstāvji, lēmumu pieņēmēji, Latvijas uzņēmēji un citi viedokļu līderi.

Papildu informāciju par iniciatīvu var atrast tiešsaistē http://three-seas.eu/