Latvijas Būvuzņēmēju apvienība koordinēs būvniecības nozares digitalizāciju

0
136

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība koordinēs būvniecības nozares digitalizāciju, aģentūru LETA informēja apvienības pārstāvji.

Apvienībā norāda, ka nozares attīstībai ir nepieciešama straujāka moderno tehnoloģiju ienākšana ikdienas darbā. Neskatoties uz to, ka būvniecības nozarē arvien plašāk tiek izmantoti dažādi elektroniskie risinājumi, ātrums, kādā uzņēmumi ievieš jaunus digitālos rīkus, atšķiras.

Vienlaikus apvienībā min, ka digitālo rīku plaša pielietošana ikvienā uzņēmumā uzlabo biznesa procesu efektivitāti, tostarp būvniecībā plaši tiek pielietotas informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas – BIM (Būvniecības informācijas modelēšana), BIS (Būvniecības informācijas sistēma), EDLUS (Elektroniskā darba laika uzskaites sistēma) un ĢIS (Ģeogrāfiskās informācijas sistēma) un citas.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienības valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons uzsver, ka šobrīd nozarei ir svarīgi veicināt BIM standartizāciju kā projektēšanas, tā arī būvdarbu jomā, un arī nodrošināt būvuzņēmēju IT sistēmu integrāciju ar BIS procesiem. Tāpēc Latvijas Būvuzņēmēju asociācija kā nevalstiskā organizācija uzskata, ka tā spēj uzņemties koordinatora lomu Latvijas būvniecības digitalizācijas attīstības jomā.

Apvienībā norāda, ka Latvijas Būvuzņēmēju apvienība regulāri ir piedalījusies BIS funkcionalitātes attīstības sanāksmēs, paužot projektēšanas un būvdarbu uzņēmēju vajadzības. Latvijas Būvuzņēmēju apvienība šobrīd ir viens no Latvijas EDLUS pakalpojumu sniedzējiem – būvkomersantiem, kuriem būvlaukumos nepieciešami EDLUS pakalpojumi. Tāpat apvienības biedri ir norādījuši uz EDLUS attīstības iespējām, kur slēpjas būvdarbu pakalpojumu un cilvēkresursu lielo datu analītikas priekšrocības, domājot par e-tāmēšanas vai būvdarbu kvalitātes kontroles IT sistēmām.

Lai līdzsvarotu nozares digitalizāciju, apvienības ieskatā ir jādomā par maziem un vidējiem uzņēmumiem, attīstot šim segmentam koplietošanas IT sistēmas, piemēram CloudBIM vai būvniecības procesa projektu vadīšanas programmas (Construction project management (CPM)) un citas.

Apvienības pārstāvji norāda, ka konsolidēta un vienota pieeja digitalizācijas veicināšanai ļautu arī sekmīgāk izmantot pieejamo atbalstu no valsts pārvaldes puses, izmantojot Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējuma programmas, kā arī apjomīgāku BIM iekļaušanu nozares akadēmisko un profesionālo apmācību un nozaru sertifikācijas programmās un organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus.

Tāpat apvienībā min, ka Latvijas Būvuzņēmēju apvienība uztur dialogu ar nozares vadošiem uzņēmējiem un valsts pārvaldi, fokusējoties uz to, lai veicinātu publisko investīciju apmērus un ātrumu, iestātos par efektīvu regulējumu nozarē, veicinātu būvniecības nozares digitalizāciju un projektu vadības kompetences, kā arī risinātu ar nozares ģenerālvienošanos saistītos jautājumus.

Būvniecības nozares jautājumu risināšanai un iespēju izmantošanai ir nepieciešama daudz vienotāka nostāja, tādēļ apvienība aicina ēku būvniekus un specializētos uzņēmumus pievienoties un kļūt aktīvākiem savu interešu aizstāvībā, norāda apvienībā.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies apmēram 30 Latvijas būvuzņēmēju. Apvienības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozares attīstību, kas balstās tādās vērtībās kā drošība, kvalitāte, starptautiska konkurētspēja un atbildība.