Šogad va/s Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus veicis 47 miljonu eiro apmērā. Apjomīgākie valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ir grants autoceļu bedru un iesēdumu remonts, tajā skaitā dilumkārtas atjaunošana 12,1 miljonu eiro apmērā, vienkārtas virsmas apstrāde asfalta seguma autoceļiem 7,6 miljonu eiro un bedru remontdarbi uz asfalta autoceļiem 4,7 miljonu eiro apmērā.

Uzlabojot valsts autoceļu ar asfalta segumu kalpošanas laiku un satiksmes drošību, veikta selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde 374 km garumā, bedru remontdarbi veikti 224 637 m2 apjomā. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus autovadītājiem, grants autoceļiem veikta greiderēšana 89 062 km garumā un dilumkārtas atjaunošana, tostarp bedru un iesēdumu remonts 482 km garumā, bet divkārtu virsmas apstrāde 17,5 km garumā.

Lai nodrošinātu ūdens atvadi no autoceļa seguma, veikta grāvju tīrīšana 275 914 m3 un nomaļu grunts uzauguma noņemšana 162 870 m3 apjomā. Bojāto caurteku nomaiņa un tīrīšana veikta 6 832 m garumā, savukārt autoceļu nomaļu uzpildīšana 14 786 m3 apjomā. Uzlabojot pārredzamību autoceļu krustojumos un nodalījuma joslās, veikta zāles pļaušana 8 336 ha apjomā un krūmu griešana 2 014 ha apjomā. Lai nodrošinātu autoceļu caurbraucamību, veikta ceļu atbrīvošana no 8 069 vētrā lauztiem kokiem. Nomainītas 6 691 bojātās ceļazīmes un 5 900 signālstabiņi. Drošības barjeru nomaiņa veikta 3 465 m garumā.