LBS 34. kongress godam aizvadīts

0
732

Šī gada 24. martā notika Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) 34. kongress. Pēc divu gadu pārtraukuma kongresu atkal bija iespējams apmeklēt klātienē, un uz šo nozīmīgo ikgadējo pasākumu būvinženieri kuplā skaitā pulcējās Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

LBS 34. kongresu ar svinīgo ievadrunu atklāja LBS valdes priekšsēdētājs Raimonds Eizenšmits, pēc tam tika vienbalsīgi apstiprināta kongresa darba vadības grupa – Raimonds Eizenšmits, LBS valdes priekšsēdētāja 1. vietniece Helēna Endriksone, LBS izpilddirektors Ilmārs Leikums un LBS valdes priekšsēdētāja vietnieks Ilmārs Gorda.

Ar apsveikuma runu būvinženieru auditorijai uzstājās arī viens no kongresa viesiem – Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs.  

Tradicionāli kongresā par īpašiem nopelniem tika godināti un apbalvoti vairāki LBS biedri. LBS medaļu Par mūža ieguldījumu saņēma Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes projektu vadības nodaļas būvinženiere Anita Vanaga, kura ir arī ilggadēja LBS Jēkabpils reģionālās kopas vadītāja.

Divi LBS biedri tika apbalvoti ar LBS Goda rakstiem. Viens Goda raksts tika piešķirts ilggadējai apbalvojuma Būvindustrijas lielā balva vadītājai un grāmatas Pamatakmens. Būvindustrijas lielā balva autorei Mārītei Šperbergai, kura diemžēl savu balvu nevarēja saņemt klātienē. Otru Goda rakstu kā labākais darbaudzinātājs saņēma Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas būvinženieris Mareks Pavārs, kurš ir arī LBS valdes loceklis un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mācībspēks būvdarbu tehnoloģijas priekšmetos, kā arī studentu prakses vadītājs.

Ar klusuma brīdi kongresā tika pieminēti astoņi kolēģi, kuru kopš iepriekšējā kongresa vairs nav mūsu vidū – būvinženieri Tālis Straume, Uldis Krūskops, Kārlis Kadiķis, Ilmārs Reinholds Drēziņš, Imants Golde, Aivars Caune un Dzintars Mūrnieks un arhitekts Juris Monvīds Skalbergs.

Ar nozares aktualitātēm kongresa auditoriju iepazīstināja un uz būvinženieru jautājumiem atbildēja Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece būvniecības un mājokļu politikas jautājumos Ilze Beināre, Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktore Svetlana Mjakuškina, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktore Ilze Purmale, kā arī Latvijas Būvniecības padomes un Latvijas Būvuzņēmēju apvienības vadītājs Gints Miķelsons.

Pēc pārtraukuma kongresa otrajā daļā ar atskaites ziņojumu par LBS valdes darbu pēc 33. Kongresa uzstājās Raimonds Eizenšmits, savukārt ar SIA LBS-Konsultants darba atskaites ziņojumu klātesošos iepazīstināja SIA LBS-Konsultants valdes priekšsēdētāja Helēna Endriksone. Ar LBS Revīzijas komisijas ziņojumu uzstājās Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Mirdza Treija.

Kā ik gadu, arī šogad LBS Kongress lēma par Godra biedru titula piešķiršanu vairākiem LBS biedriem. Lielā vienprātībā LBS Goda biedra tituls tika piešķirts trim nozīmīgiem nozares cilvēkiem – Mārtiņam Straumem, ilggadējam LBS valdes priekšsēdētājam, kurš šogad diemžēl nevarēja kongresu apmeklēt klātienē, Silvijai Štrausai, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes asociētajai profesorei, un Aivaram Brambim, SIA Aqua-Brambis valdes priekšsēdētājam. 

Pēc samērā īsām debatēm LBS 34. kongress vienbalsīgi lēma apstiprināt LBS valdes darbības pārskatu un atzīt valdes darbu atskaites periodā par apmierinošu, tāpat tika apstiprināts Revīzijas komisijas ziņojums un LBS budžets 2023. gadam.

Kongress apstiprināja arī LBS darba plānu 2023. gadam un tajā paredzētos pasākumus, kas saistīti ar 2024. gadā atzīmējamo LBS dibināšanas simtgadi un 35. gadskārtu kopš LBS atjaunošanas.

Tāpat kongress nolēma uzdot LBS valdei un sekciju un darba grupu vadītājiem savā darbā vairāk iesaistīt jaunākus LBS biedrus, kā arī aktīvāk aicināt LBS rindās jaunus biedrus, vairāk uzmanības veltot jaunās paaudzes inženieru iesaistei savienības darbā.

Kongress lēma turpināt darbu pie būvniecības normatīvā regulējuma pilnveidošanas, kā arī aktīvi iesaistīties tautsaimnieciski nozīmīgu objektu realizācijā visos to attīstības posmos.