LBS ārkārtas kongresā apstiprināti statūtu labojumi

0
1359

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) ārkārtas kongresā otrdien, 26.janvārī, biedri ar Zoom platformas starpniecību tiešraidē apstiprināja biedrības valdes iesniegtos statūtu grozījumus, izņemot vienu punktu. Par statūtu grozījumiem balsoja vairākums kongresā piedalījušos biedru, daļa balsu bija iesūtītas pa pastu un tika reģistrētas tiešraides gaitā.

Statūtos precizēta biedru uzņemšana un izslēgšana punktos 8.8 un 9.3, bet punkts 9.6 atstāts negrozīts. Biedru dalība un pārstāvja pilnvarošana kongresā, kā arī kandidātu izvirzīšana LBS valdē grozītas punktos 10.1.1 un 10.1.2.

Valdei paredzētas tiesības organizēt kongresu ne tikai klātienē, bet arī attālināti, papildinot 11.8 punktu. Ja kongress notiek attālināti, ir paredzēta balsošana arī pa pastu un elektroniski, noteikts statūtu punktā 11.11.

Precizēta valdes priekšsēdētāja un valdes kompetence un atbildība – statūtu punktos 12.9.1 un 12.9.6 noteikts, kā valdi atbrīvo no pienākumiem, kurus uzdod valdes priekšsēdētājam ar regulējumu punktos 12.7.7 un 12.7.8. Statūtu 16.sadaļā vienkāršota teritoriālo kopu veidošana un darbība. Biedru naudas nomaksas termiņš precizēts punktā 18.3.

LBS gadskārtējais kongress, kurā jānotiek LBS valdes locekļu, revīzijas un ētikas komisijas locekļu vēlēšanām, ir paredzēts 2021.gada 26.martā. Patlaban tiek pieņemti pieteikumi jaunās valdes kandidātiem. Pretendentu lietišķais veikums un atbildes uz biedrības attīstībai svarīgiem jautājumiem būs lasāmas LBS mājaslapā. Biedri kandidātiem var uzdot savus jautājumus, nosūtot tos pa e-pastu vai iesniedzot mājaslapā blbs.lv.

Ārkārtas kongresa gaitā tiešsaistes sarunu sadaļā LBS biedri ieteica kārtējā kongresā apspriežamas aktuālas tēmas. Jānis Timšāns ierosina dienas kārtībā iekļaut jautājumu par FIDIC noteikumu apstiprināšanu būvniecības tipveida līgumos Latvijā, jo tas nav noticis līdz 2020.gadam, kā arī izskatīt Publisko iepirkumu likuma grozījumu redakciju. Jānis Gruntmanis un Guntars Liepiņš aicina pārrunāt situāciju ar “darboņiem objektos bez būvkomersanta reģistrācijas”, pārskatot kadru kvalifikācijas sietu un prasot aktīvu darbību nozares sakārtošanā no LBS valdē ievēlētajiem.

Mārtiņš Taurenis aicina balsošanai kongresā gatavotos dokumentus biedriem izsūtīt laikus, lai būtu iespēja ar tiem iepazīties un ierosināt redakcionālas vai saturiskas izmaiņas. Arturs Lešinskis iesaka martā kongresā apspriest būvindustrijas normatīvā regulējuma un nozares izglītības attīstību. Inta Kalēja rosina pārrunāt arī būvniecības iepirkumus.

Kongresa starplaikos dalībnieki varēja noskatīties video sižetus par Būvindustrijas lielās balvas Pamatakmens saņēmējiem, kā arī profesionāļu ieteikumus abonēt LBS izdoto nozares žurnālu Būvinženieris.

LBS valde

LBS ārkārtas kongresā tiešsaistē balso par statūtu labojumiem