Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) XXXIII kongress, kas notika 29.martā, ir noslēdzies. No 512 LBS biedriem dalībai kongresā bija reģistrējušies 269 biedri, tādējādi nodrošinot kvorumu un pilnvērtīgu kongresa darba norisi. Respektējot epidemioloģisko situāciju valstī, kongress notika attālinātā tiešsaistes režīmā.

Atklājot kongresu, LBS valdes priekšsēdētājs Raimonds Eizenšmits aicināja kongresa dalībniekus ar klusuma brīdi pieminēt iepriekšējā gada laikā mūžībā aizsauktos LBS biedrus un kolēģus – Ilgvaru Niedolu, Sergeju Meierovicu, Valteru Celmiņu, Juriju Deņisovu, Intu Kalēju, Hariju Rasu, Mārtiņu Draudiņu senioru, Jāni Rundānu, Andreju Bertusu.

Līdztekus R.Eizenšmits atzīmēja sarežģīto laiku, kādā notiek šis gadskārtējais LBS kongress, uzsverot, ka LBS ir kopā ar Ukrainas būvinženieriem un Ukrainas tautu tās cīņā pret agresorvalsti Krieviju, noliecot galvu varoņu priekšā.

LBS kongresa dalībniekus uzrunāja un sveica viesi – Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis Dainis Ģēģeris, Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētājs Gints Miķelsons, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs. Cita starpā runātāji akcentēja aktuālo sarežģīto starptautisko fonu un ģeopolitiskos apstākļus, kas būvnozarei un tās turpmākajai attīstībai rada jaunus izaicinājumus.

Raimonds Eizenšmits uzstājās ar ziņojumu par LBS valdes darbu pēc XXXII kongresa, īsumā informējot par padarīto laikā starp abiem kongresiem. Cita starpā LBS valdes priekšsēdētājs atgādināja par LBS 100.gadadienu, kas tiks sagaidīta 2024.gadā, turklāt tā arī sakrīt ar LBS atjaunošanas 35.gadadienu. Viņš norādīja, ka ir jau sākts darbs pie jubilejas pasākumu plāna.

Par aizvadītajā periodā paveikto darbu kongresam atskaitījās LBS Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas (BSSI) galvenā administratore Vaira Ronimoisa. Viņa norādīja, ka pēdējā laikā no LBS biedru un būvspeciālistu puses esot dažādi jautājumi par BSSI darbību. Īsumā raksturojot institūcijas funkciju, V.Ronimoisa atgādināja, ka LBS ir atsevišķa neatkarīga struktūrvienība, tā veic valsts pārvaldes uzdevumu izpildi saskaņā ar Ekonomikas ministrijas deleģēšanas līgumu par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību.

BSSI uzdevums ir nodrošināt sertifikācijas procesa neietekmējamību, informācijas konfidencialitāti un nepieļaut interešu konfliktus. Kopumā reglamentētajā darbības sfērā šobrīd ir aktīvi 4438 būvspeciālistu sertifikāti, visvairāk no tiem piešķirti būvdarbu vadītājiem. 

Cita starpā V.Ronimoisa informēja arī par tādu LBS BSSI darbības jomu kā sūdzību izskatīšana. Tā, piemēram, 2021.gadā tika saņemtas kopā 66 sūdzības, kurās pieminēti 115 speciālistu. No tiem brīdinājumi izteikti 24 speciālistiem, darbība apturēta 13 speciālistiem, bet maznozīmīgas piezīmes izteiktas 26 speciālistiem.

LBS valdes priekšsēdētāja 1.vietniece un SIA LBS-Konsultants valdes priekšsēdētāja Helēna Endriksone savukārt kongresu informēja par LBS-Konsultanta padarīto 2021.gadā. Viņa norādīja, ka ir diezgan veiksmīgi ieviesta attālināto semināru un lekciju prakse, cilvēkiem šāda kārtība pat patīkot, un pašlaik grūti esot paredzēt, vai un cik veiksmīgi notiks pāreja, tuvākā vai tālākā nākotnē atgriežoties pie klātienes apmācībām.

Helēna Endriksone atzīmēja, ka 2021.gadā LBS-Konsultants organizējis 139 seminārus un lekcijas, kopējais to apmeklētāju skaits sasniedza 4,5 tūkstošus. No uzņēmuma darbības apjoma pērn lekcijas un semināri (vebināri) veidoja 49%, projektu ekspertīzes 25%, tehniskā apsekošana 11%, būvekspertīzes 10%; pārējo apjomu veidoja tāmes un ekonomiskie aprēķini, apmācību administrēšana, kā arī konsultācijas un citi līgumdarbi. Kopā pērn LBS-Konsultants izpildījis darbus par 580 898 eiro.

Helēna Endriksone kongresa dalībniekiem nodeva arī siltus sveicienus no Eiropas Civilo inženieru padomes (ECCE).

LBS Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Mirdza Treija kongresu iepazīstināja ar Revīzijas komisijas ziņojumu par LBS finanšu informāciju aizvadītajā periodā.

Raimonds Eizenšmits informēja par ikgadējo LBS biedru apbalvošanu, kas tradicionāli un arī saskaņā ar statūtiem ir paredzēta kongresa funkcijās. R.Eizenšmits pastāstīja, ka šogad ir saņemti trīs pieteikumi apbalvojumam – visi trīs par mūža ieguldījumu būvniecībā. Kandidāti apbalvojumam ir LBS Daugavpils reģionālās kopas vadītāja Juzefa Isakova, LBS Rēzeknes reģionālās kopas vadītājs Andrejs Kuzmins un LBS Uzņemšanas komisijas loceklis, arī ilggadējs LBS valdes loceklis Aivars Caune. Visu trīs kandidātu apbalvošanu valde ir atbalstījusi vienprātīgi.

LBS Atzinības rakstu, Piemiņas medaļu un zelta nozīmīti laureātiem LBS vadība pasniegs atsevišķi, tiekoties klātienē.

Debašu sadaļā savus viedokļus, ierosinājumus un priekšlikumus īsi izteica Artūrs Lešinskis, Andris Liepiņš (nododot savu vēstījumu ar LBS izpilddirektora Ilmāra Leikuma starpniecību), Mārtiņš Taurenis, Juris Mellēns.

Kongresa noslēgumā – balsojums par kongresa lēmumprojektu. 98% balsojot par un 2% pret, tika apstiprināts LBS valdes darbības pārskats un valdes darbs atskaites periodā atzīts par apmierinošu, tika apstiprināts LBS Revīzijas komisijas ziņojums, LBS budžets 2022.gadam, kā arī LBS darba plāns 2022.gadam.

Noslēgumā Raimonds Eizenšmits pateicās visiem LBS biedriem, kas palīdzēja īstenot kongresa norisi, novēlot labu veselību un labu garastāvokli visa gada garumā.

Helēna Endriksone pievienojās vēlējumiem un izteica cerību, ka nākamajā LBS kongresā pēc divu gadu pārtraukuma beidzot atkal būs iespēja tikties un strādāt klātienē.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit