LBS Izglītības sekcijai jauns vadītājs

0
851

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) Izglītības un būvniecības zinātnes sekciju turpmāk vadīs būvinženieris Juris Mellēns. Sēdē 7.oktobrī par Mellēnu nobalsoja vairākums sekcijas dalībnieku, informē līdzšinējais sekcijas vadītājs Mārtiņš Vilnītis, Dr. sc. ing.

Jauna vadītāja vēlēšanas rīkotas pēc profesora Vilnīša atkāpšanās no sekcijas vadības pēc tam, kad viņš kļuva par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības Inženierzinātņu fakultātes dekānu. Sekcijas dalībnieki bija pieteikuši divas kandidatūras – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes asociēto profesori Sandru Gustu un LBS valdes locekli Juri Mellēnu, bijušo Valmieras pilsētas būvvaldes speciālistu.

Mellēnu raksturo kandidāta pieteicēja profesore Ineta Geipele, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore: “Viņa līdzšinējā augsti profesionālā pieredze ļaus turpināt iesākto un ienesīs jaunas vēsmas, sniedzot būvniecības izglītības un zinātnes attīstībai pievienoto vērtību atbilstoši darba tirgus un nozares vajadzībām.”

Jaunais Izglītības sekcijas vadītājs Mellēns pēc ievēlēšanas Būvinženierim pauda: “Būvniecībā 35 gados uzkrātā pieredzē būvlaukumā un būvvaldē, komunicējot ar visiem būvniecības dalībniekiem – pasūtītājiem, projektētājiem, būvniekiem, būvuzraugiem, uzraugošo institūciju speciālistiem utt., ir devusi izpratni, kādi zināšanu un prasmju robi aizpildāmi, lai ikdienā ļautu piepildīt būvniecības ieceres vēl labākā kvalitātē.”

Mellēns formulējis savas ieceres sekcijas vadībā: “Mans redzējums būvniecības izglītībā ir no pasūtītāja, lietotāja skatupunkta, pastāvīgi saņemot saiknes izglītība – nozare pienesumu. Domāju, tieši tādai jābūt LBS kā biedrības pozīcijai, vienlaikus apzinoties, ka inženiera kompetences un būvzinātnes attīstība ir prioritāte numur viens. Nozarei ne mazāk svarīgs ir tas, kas fiziski notiek būvlaukumā, kā apmācīti un cik zinoši ir tiešie darbu izpildītāji – būvstrādnieki. Jautājumu par būvstrādnieku kvalifikāciju, minimālo prasmju un zināšanu varbūtēju reglamentēšanas nepieciešamību vēlos iekļaut sekcijas darbā. Ar šādu mērķi arī kandidēju sekcijas vadītāja amatam. Ņemot vērā tikko aktualizēto Augstskolu likumu, profesiju standarta virzību, studiju programmu akreditāciju un Covid-19 liktos šķēršļus, redzu, ka darāmā netrūks. Aicinu ikvienu LBS biedru dot savu pienesumu mūsu kopīgajā darbā ar padomu, viedokli un līdzdalību!”

Juris Mellēns 1987.gadā absolvējis Rīgas Politehniskā institūta (tagad – Rīgas Tehniskā universitāte) Arhitektūras un celtniecības fakultāti kā rūpniecības un civilās celtniecības inženieris celtnieks. 1987.–1991.gadā bijis būvdarbu vadītājs un valdes priekšsēdētājs Valkas starpkolhozu celtniecības organizācijā. 1994.–2002.gadā vadījis savu būvuzņēmumu. Kopš 2004.gada strādāja kā Valmieras pilsētas galvenais būvinspektors, un šo darbu pārtraucis 2021.gadā pēc teritoriālās reformas. Mellēns turpina profesionālo darbību kā inženierkonsultants un būvuzraugs.

Sabiedriskajā darbā Mellēns pārstāvējis inženieru intereses darba grupās, kur izstrādāta būvniecības procesus reglamentējošā normatīvā bāze, divus gadus bijis Ekonomikas ministrijas Būvniecības padomes loceklis, pilnveidojot izpratni par nozares regulējuma attīstību un BIS funkcionalitāti ikdienā. Piedalījies augstskolu būvniecības studiju programmu akreditācijā. Sekcijas sēdē apspriesta būvniecības augstākās izglītības attīstība Latvijā pēc 2021.gada 15.novembra.