LBS kongresā pārvēl valdi, diskutē par normatīviem, izglītību un iepirkumiem

0
1576

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) XXXII kongresā, kas 26.martā risinājās interneta tiešraidē, pārvēlēta valde. LBS biedri diskutēja par nozares normatīvu un izglītības uzlabošanu, kā arī iepirkumu praksi.

Saskaņā ar interneta tiešsaistē un pa pastu reģistrēto balsojumu, LBS valdē pārvēlēti: Leonīds Jākobsons, Ilmārs Leikums, Raimonds Eizenšmits, Andris Veinbergs, Helēna Endriksone, Aldis Grasmanis, Mārtiņš Vilnītis, Artis Dzirkalis, Mārtiņš Straume, Juris Mellēns, Vaira Ronimoisa, Vija Gēme, Valdis Koks. Jaunievēlētie valdes locekļi: Ilmārs Gorda, Sandra Gusta, Rihards Akimovs, Jānis Timšāns, Mareks Pavārs, Romāns Basikirskis. Pirmā jaunās valdes sēde paredzēta 31.martā interneta tiešsaistē.

Kongresā reģistrēts biedru skaita kvorums – 227 piedalījās interneta tiešsaistē, 36 bija atsūtījuši balsošanas dokumentus pa pastu, kongresa sākumā pavēstīja LBS valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Raimonds Eizenšmits.

LBS biedrus uzrunāja vairāki partneri, apliecinot turpmāku produktīvu sadarbību. Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktore Svetlana Mjakuškina pauda: “Pagājušais gads bija pārbaudījums ikvienam nozarē, bijām spiesti pielāgoties citiem apstākļiem. Tomēr BVKB padarītais būvniecības procesa digitalizācijā ir palīdzējis ikvienam nozarē. Redzam ka profesionāļi ir par ilgtspēju, kvalitāti un nozares attīstību.”

Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretārs Edmunds Valantis pateicās nozares dalībniekiem, kuri labi tikuši galā ar pagājušā gada sarežģītajiem apstākļiem. “Valsts turpinās ieguldīt būvspeciālistu apmācībā, lai ar Latvijas būvniekiem var lepoties arī ārzemēs,’’ uzsvēra EM pārstāvis, “paldies par paveikto pagājušajā sezonā, ir daudz padarīts.” LSGŪTIS izpilddirektors Dainis Ģēģeris sacīja: “Būvniecības procesā arvien ciešāka kļūst sadarbība starp inženiersistēmu un ēku būvniekiem, lai sagādātu maksimāli komfortablus apstākļus tiem, kas mūsu celtajās ēkās dzīvo un strādā.”

Līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume un LBS izpilddirektors Ilmārs Leikums prezentēja atskaiti par LBS darbību 2020.gadā. Pildīts deleģējuma līgums ar EM būvspeciālistu sertificēšanā un patstāvīgās prakses uzraudzībā, izveidota jauna mājaslapa, turpinājās žurnāla Būvinženieris izdošana un projekti – Būvindustrijas lielā balva, skate Gada labākā būve, Energoefektīvāko ēku konkurss. Turpmāk jāstrādā aktīvāk jaunu biedru piesaistē, jo īpaši reģionos, uzsvēra Straume.

SIA LBS Konsultants valdes priekšsēdētāja Helēna Endriksone, LBS pārstāve ECCE, biedriem ziņoja, ka būvspeciālistu mācību rīkošana pērn pārcelta vebināros, savukārt Latvijas būvinženieru darbs būs labi atainots pašlaik topošajā otrajā grāmatā par Eiropas būvinženierijas vēsturi. Par LBS darbības vērtējumu ziņoja Revīzijas komisijas vadītājs Jānis Doniņš.

Raimonds Eizenšmits nosauca un īsi raksturoja LBS apbalvojuma par mūža ieguldījumu nozarē saņēmējus: SIA PKE arhitekti Annu Ķuzāni, LU īpašuma pārvaldnieci Rūtu Krastiņu, Jāni Ivbuli no LBS Konsultants. Par ieguldījumu jauno būvinženieru sagatavošanā apbalvota Ināra Egle no LBS Konsultants.

LBS biroja pārstāvji ar pateicības apsveikumu pārsteidza līdzšinējo ilggadējo LBS valdes vadītāju Mārtiņu Straumi, uzsverot viņa lielo ieguldījumu biedrības darbībā un nozares attīstībā. Atzinīgus vārdus Straumem veltīja Dainis Ģēģeris, vēlot nākamajā valdē saglabāt viņa stratēģisko domāšanu nozares attīstībai, diplomātijas prasmes un spēju ieklausīties kolēģos, svarīgos brīžos palīdzēt ar vērtīgu padomu un atbalstīt.

Pirms debatēm profesors Arturs Lešinskis raksturoja nepilnības nozares normatīvos, iesakot pārstrukturēt Būvniecības likumu un Vispārīgos būvnoteikumus, formulējot prasības kvalitātei un drošumam, savukārt pamatprasību izpildes veids, metodes un raksturlielumi jānoteic nozares standartos.

Oskars Caune sniedza vērtējumu par problēmām profesionāļu izglītībā, iesakot nozares organizācijām un būvspeciālistus sertificējošām organizācijām piešķirt veto tiesības studiju virzienu un programmu akreditācijā, kā arī pilnvaras slēgt neatbilstīgas programmas, novērtējot sasniegtos rezultātus.

Jānis Timšāns ziņoja par joprojām neizpildīto FIDIC līgumu pastāvīgu ieviešanu Latvijas būvniecības praksē, aicinot LBS aktivizēt standartu akceptēšanu publiskajos un citos iepirkumos. Debatē apsprieda aktuālās tēmas par būvniecības terminoloģiju, zemākās cenas iepirkumu ietekmi nozarē un normatīvu pilnveides procesu.

Saskaņā ar balsu skaitīšanas komisijas pārstāvja Aināra Paeglīša ziņoto, balsošanā no biedriem bija saņemti 214 biļeteni – pa pastu un elektroniski nodotās balsis. LBS valdes darbu pērn par apmierinošu atzinuši 204 biedri, Revīzijas komisijas ziņojums apstiprināts ar 212 balsīm. 2021.gada budžetu un darba plānu akceptējuši 205 biedri. Biedru naudas palielinājums apstiprināts ar 108 balsīm. Kongresā pārvēlētas arī LBS pastāvīgās komisijas. Kongresa lēmums pieņemts ar dažiem papildinājumiem.