LBS simtgades konferences video ieraksts

0
163

Piedāvājam iespēju video formātā iepazīties ar Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) zinātniski praktiskās konferences Latvijas Būvinženieru savienības 100 gadi un tās loma Latvijas un Eiropas būvindustrijas attīstībā norisi. Konference notika 24. maijā Rīgas Tehniskās universitātes auditoriju centrā Domus Auditorialis.

  1. daļa – Plenārsēde
  2. daļa – darbs tematiskajās sekcijās
    Ēkas Latvijā, to kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšana
    Transportbūves, to ilgtspēja un nozīmīgums valsts un tautsaimniecības attīstībā
    Latvijas Būvinženieru savienības sadarbība ar valsts sektoru būvniecības.
    kvalitātes nodrošināšanā