LBS valde apspriež gatavošanos simtgades konferencei un ECCE asamblejai

0
74

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes sēdē 14. maijā izskatīti vairāki jautājumi, tostarp par gatavošanos maija nogalē gaidāmajiem diviem šā gada svarīgākajiem notikumiem – LBS simtgades konferencei un Eiropas būvinženieru padomes (European Council of Civil Engineers – ECCE) 78. asamblejai.

Valdes sēdes darba kārtības pirmais jautājums – būvinženiera Valda Straustiņa uzņemšana LBS biedru rindās. Valdis Straustiņš vienbalsīgi apstiprināts par LBS jauno biedru.

Valde uzklausīja SIA LBS-Konsultants valdes priekšsēdētājas Helēnas Endriksones ziņojumu par uzņēmuma darbību un tās rezultātiem 2023. gadā. Kā jau esam vēstījuši, LBS-Konsultants 2023. gadā kopumā ir paveicis darbus par 566 593 eiro, kas ir 3,9% pieaugums salīdzinājumā ar 2022. gadu. Šī summa veidojusies no vairākām daļām jeb darbības jomām – pirmā ir izpildītie līgumdarbi – ekspertīzes, tehniskā apsekošana, projektu ekspertīzes u.c. –, un šai daļā paveikti 69 darbi par kopējo summu 289 467 eiro. Otra LBS-Konsultants joma ir semināri; 2023. gadā ir organizēti 140 semināru, kuros bijuši 4000 dalībnieku, un kopējā šai sadaļā apgūtā summa ir 275 674 eiro. 

Nākamais jautājums – LBS-Konsultants valdes kandidātu apspriešana un valdes dalībnieku apstiprināšana. Tā kā visi četri esošie LBS-Konsultanta valdes dalībnieki bija izteikuši vēlmi turpināt darbu, LBS valde vienbalsīgi atbalstīja viņu apstiprināšanu uzņēmuma vadībā. Tādējādi arī turpmāk SIA LBS-Konsultants valdē darbosies Helēna Endriksone, Inese Tamane, Mārtiņš Draudiņš un Gints Šķenders. Apsveicam!

LBS valdes priekšsēdētājs Raimonds Eizenšmits informēja valdi par to, kā notiek gatavošanās LBS zinātniski praktiskajai konferencei Latvijas Būvinženieru savienības 100 gadi un loma Latvijas un Eiropas būvindustrijas attīstībā. Konference notiks 24. maijā Rīgas Tehniskās universitātes auditoriju centrā Domus Auditorialis. R. Eizenšmits īsumā iepazīstināja valdi ar konferences sagatavošanas darbiem, kā arī ar konferences programmu, ko veidos divas galvenās daļas – plenārsēde un darbs trijās tematiskajās sekcijās (ēku būvniecība, transportbūves un likumdošana).

Atgādināsim, ka konference ir veltīta Latvijas būvinženieru saimes divām lielām un nozīmīgām jubilejām – 100 gadiem kopš Latvijas Būvinženieru biedrības dibināšanas un 35 gadiem kopš tās atjaunošanas jeb Latvijas Būvinženieru savienības dibināšanas. LBS izpilddirektors Ilmārs Leikums informēja, ka konferencei līdz šim brīdim pieteikušies 500 dalībnieku, neskaitot lūgtos oficiālos viesus.

Vienlaikus ar šo LBS simtgades konferenci no 22. līdz 24. maijam turpat Ķīpsalā notiks arī Eiropas būvinženieru padomes (ECCE) ikgadējā konference jeb ECCE 78. ģenerālā asambleja, kurā piedalīsies delegāti no apmēram 20 Eiropas valstīm.

LBS valdes priekšsēdētāja 1. vietniece un ECCE viceprezidente Helēna Endriksone iepazīstināja valdi ar ECCE asamblejas trīs dienu programmu, ko veidos gan ECCE valdes darbs, gan ģenerālā asambleja, gan arī piedalīšanās LBS simtgades konferences plenārsēdē, kurā ar uzrunu uzstāsies ECCE prezidents Andreass Branders. Piebildīsim, ka plašāka intervija ar Brandnera kungu ir lasāma žurnāla Būvinženieris jaunākajā – aprīļa – numurā (Nr. 97.).

ECCE Latvijas apmeklējuma programmā līdztekus darba plānam ir paredzēta arī Eiropas būvinženieru delegācijas ekskursija pa Vecrīgu, kā arī Mežaparka lielās estrādes apmeklējums.

Valdes sēdes dažādu jautājumu sadaļā valde tika informēta par iespēju apgūt ES finansējumu saistībā ar LBS mājas lapas uzlabošanas un modernizācijas pasākumiem un žurnāla Būvinženieris digitalizāciju. Valde izteica vienbalsīgu atbalstu šai aktivitātei, kā arī apstiprināja žurnāla Būvinženieris Ētikas kodeksu, kas ir būtisks priekšnoteikums ES finansējuma piesaistei.

LBS izpilddirektors Ilmārs Leikums īsumā infiormēja valdi par 8. maijā notikušo LBS pārstāvju tikšanos ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RD PAD) vadību, kad tika pārrunātas būvniecības nozares un savstarpējās sadarbības aktualitātes, tostarp par LBS pārstāvju iespējamo līdzdalību Būvniecības padomes darbā. Tāpat RD PAD pārstāvji tika uzaicināti piedalīties LBS zinātniski Latvijas Būvinženieru savienības 100 gadi un loma Latvijas un Eiropas būvindustrijas attīstībā.