LBS valdē apspriež sertifikāciju, BIS lietošanu un normatīvus

0
406

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes sēdē 21.jūlijā sniegta informācija par Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas (BSSI) aktualitātēm sertifikāta pretendentu iesniegumu izskatīšanā, būvspeciālistu prakses un papildu izglītības pārbaudi, kas jāizpilda reizi piecos gados. Šogad jāpārbauda 1000 sertificētie būvspeciālisti.

Būvspeciālistu darbība gada laikā sertifikācijas institūcijai 1% apmērā jāizskata padziļināti. Tas pašlaik ir apgrūtināti, jo nav piekļuves būvniecības lietām, sacīja LBS BSSI kvalitātes vadītāja Vaira Ronimoisa. 30.jūnijā fiksētie dati liecina, ka pašlaik aktīvi ir 4747 sertifikāti. BIS sistēma uzrāda sertifikātu, nevis būvspeciālistu skaitu. Būvspeciālistu sertificēšanas eksāmeni, kas bija pārtraukti Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā kopš marta vidus, LBS atsākti 30.jūnijā. Šogad iesniegta 41 sūdzība par būvdarbiem, kuros iesaistīti sertificētie būvspeciālisti, 12 atzītas par nepamatotām, daļa ir izskatīšanas procesā.

Raimonds Eizenšmits demonstrēja, kā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) aizpildīt būvdarbu žurnālu. Valmieras būvvaldes speciālists Juris Mellēns informēja, ka būvvaldes ar BIS strādā trīs gadus, novērtējot tās priekšrocības, ja eksperti ir apguvuši sistēmas lietošanu. Bremzējošais faktors ir lēns internets un nepietiekama pārskatāmība, turklāt daļa iestāžu joprojām pieprasa iesniegt drukātus dokumentus.

Lai uzlabotu BIS lietošanas iemaņas, LBS turpmāk visiem sertificētajiem speciālistiem dos iespēju piedalīties bezmaksas mācībās. Tā notiks desmit cilvēku grupās aptuveni pāris stundu. Pirmā nodarbība plānota 29.jūlijā.

LBS valdes priekšsēdētāja vietnieks Raimonds Eizenšmits informēja par Būvniecības padomes sēdē lemto. Līdz 15.augustam Ekonomikas ministrija izskatīs priekšlikumus grozījumiem Būvniecības likumā un vispārējos būvnormatīvos. Tiks izstrādāti divi profesiju standarti: ēku un būvju būvinženieriem un inženiertīklu inženieriem. Leonīds Jākobsons papildināja, ka apspriesta sadarbības algoritmu izstrāde starp dažādām institūcijām avārijas situācijās. Pašlaik tādu normatīvu nav, tāpēc iestāžu darbībā veidojas haoss.